Opcions:
• Índex general
• Fōrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bāsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramātica anglesa de nivell mitjā:
• Matčries


Gramātica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racķ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en catalā

Polseguera

  La pāgina principal del fōrum PĀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fōrum USUARIS
AL FŌRUM
Pāgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: English Grammar: Beginners: Re: [JoseBrinkhaus] present progressive/continiou: Edit Log
 
752 usuaris
enregistratsMike
User / Moderador

Sep 17, 2017, 9:08 PM


Visualitzacions: 55196
Re: [JoseBrinkhaus] present progressive/continiou

An example follows:
When lightning struck her, she was closing a door. (past continuous)
The door is jammed, and my father is closing it.


(Aquest missatge va ser editat per Mike el dia Sep 17, 2017, 9:24 PM)


Edit Log:
Post edited by Mike (User) on Sep 17, 2017, 9:21 PM
Post edited by Mike (User) on Sep 17, 2017, 9:24 PM


Cerca en (opcions)  
Š Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org