Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: Castellano: Práctica:
Tipos de Traducción
 
1229 usuaris
enregistrats

 laladu
Novice

Aug 11, 2010, 10:37 PM

Missatge #1 de 1
(193009 visualitzacions)
Adreça web
Tipos de Traducción No pots enviar missatges

Algunos de los diferentes tipos de traducción que proponen las agencias traductoras:

Traducciones sin especialización: traducción de un manual de instrucciones, el menú de un restaurante, o la traducción de un catálogo comercial.

Traducciones técnicas: traducción de un documento interno de una empresa de Software Informático o un manual de instrucciones de una máquina industrial o alguna página web importante.

Traducciones jurídicas: el borrador de un contrato societario, los estatutos de una sociedad, una reclamación ante un tribunal.

Traducciones de entorno empresa: Cuentas Anuales, Balances de Situación, documentos comerciales

Traducciones médicas: textos para la industria farmacéutica, para congresos médicos y la industria hospitalaria.

Traducciones literarias y corrección de textos: traducción de una novela o simplemente la corrección de un texto publicitario hecha por profesionales en la traducción de textos.

Traducciones de entorno empresa: Cuentas Anuales, Balances de Situación, documentos comerciales.

Traducciones médicas: textos para la industria farmacéutica, para congresos médicos y la industria hospitalaria.

Traducciones literarias y corrección de textos: traducción de una novela o simplemente la corrección de un texto publicitario.


(Aquest missatge va ser editat per Mike el dia Mar 23, 2016, 3:15 AM)

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org