Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: Català: Acudits:
Uns quants acudits
 
1603 usuaris
enregistrats

 Mike
User / Moderador

Oct 14, 2008, 12:38 AM

Missatge #1 de 1
(636292 visualitzacions)
Adreça web
Uns quants acudits No pots enviar missatges

Esperem que aquesta secció d'acudits siga del teu grat. Per a enviar un acudit, només t'has d'enregistrar. És gratis.

Uns quants acudits més vells que Romanones:

---
Dos amics que es troben pel carrer després de molt de temps sense veure's, i un diu a l'altre: "I els teus fills?". L'altre respon, "molt bé".
"I què és de Pilar?"
"Arrancar-se (o arrencar-se) els pels un a un".
---

---
Un amic diu a un altre: "La meua muller és un àngel." L'altre respon: "Doncs la meua encara viu."
---

---
Això són dos amics que aproven unes oposicions per a la NASA. Un d'ells (anomenant Tonet) treballa a la Lluna i l'altre (anomenat Emilio), a la Terra.

Tots els dies parlaven via satèl·lit, però un dia fallen les comunicacions a la Lluna, i en Tonet només podia fer servir els números de l'ordinador. Com que s'avorria, envia aquest missatge a Emilio:
1001
1001
00
900

Els tècnics de la NASA estaven molt preocupats perquè potser en Tonet tenia problemes, i tan aviat com reben el missatge del Tonet, pregunten a Emilio si sabia el que significava. Emilio diu: "Redell, és molt fàcil:
Mil·liu (1001)
Mil·liu (1001)
Collons (00)
No hu sents (900)"
---

---
Això és una oliva esquiant. Es fot una hòstia i es trenca l'os.
---

---
Un noi va a la carnisseria i diu: "Ha dit ma mare que em dónes una pesseta de pernil". El carnisser li contesta: "Dis (= digues) a ta mare que vinga i llepe el ganivet".
---

---
-És ací la central d'intel·ligència?
-Eeeeeh, eeeeh!
---

---
A la competició anual dels millors munyidors de vaques de la península ibèrica, els tres finalistes eren: un de Lisboa, un de Madrid, i un d'Alacant. El portuguès muny 50 litres. El castellà muny 50.5 litres, i tots els seguidors castellans cridaven i botaven. Havien guanyat! El català només havia munyit un got, i a tots els afeccionats catalans se'ls veia molt empipats i decebuts. Ara bé, el més empipat era el munyidor català, que no parava de mormolar: "Si esbrine qui m'ha canviat la vaca pel bou, se'n penedirà".
---

Bé açò és tot per hui (o avui).


(Aquest missatge va ser editat per Mike el dia May 18, 2014, 9:21 AM)

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org