Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.The Present Perfect Simple


Nivell: Principiants1. I ... her for ages.

hasn't seen
havn't seen
haven't saw
haven't seed
haven't seen
2. Where ...?

have you been
are you been
has you been
have you were
you have been
3. He ... two of her books.

has readed
have readed
has read
have read
is read
4. We ... to a ghost.

has never talked
hasn't never talked
has never talk
have never talk
have never talked
5. ... a van?

Did you ever driven
Have you ever driven
you have ever driven
you ever have driven
Ever you driven
6. ... before?

Have not we met
has not we met
have not we meet
Haven't we meet
Haven't we met
7. It ... quite a lot this summer.

has rained
have rained
has rainned
have rainned
have rain
8. We ... a couple of pizzas.

just have ordered
have just ordered
has just ordered
just has ordered
have just order
9. She ... a lot.

have studyed
has studyed
has studied
have studied
has study
10. Some nice people ... me.

has helped
have helped
has help
have help
is helped


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org