Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Modal Verbs 112706
Infinitives and -ing forms 10161
Word Order 1070
Indirect Speech 10127
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 102050
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 10734
Enough, too, so, such 102284
Neither, either, none, any, both, all 1010687
The Saxon genitive 10114
So, neither, nor, either 10614
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17100
Comparative and Superlative Sentences 10300
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
111809
Prepositions 10131
Find the odd man out 1634
Expressions, Idioms 2190
Used to, be used to, get/become used to and would 102533
I wish and if only 101495
Question Tags 12137
Passive Sentences 10189
The Present Continuous, the Future Simple, the Future Continuous and Be Going to 10228
Conditional Sentences 10151
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1169
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10148
The Simple Past and the Present Perfect 10132
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1065
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1068
Personal Pronouns and Possessives 1097
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org