Opcions:
• ═ndex general
• F˛rum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• MÚs recursos


Vocabulari bÓsic:
• ═ndex
• Els colors en anglŔs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


GramÓtica anglesa de nivell mitjÓ:
• MatŔries


GramÓtica anglesa per a principiants:
• ═ndex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recÝproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos acÝ
• Frases populars, refranys...
• El racˇ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electr˛nics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalÓ


Polseguera
Tests per a aprendre anglŔs


Hi ha tres categories: principiants/bÓsic, mitjÓ i avanšat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i contÚ almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran mÚs exÓmens. TambÚ potser s'ampliaran alguns dels existents.

TÝtol i descripciˇPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: MitjÓ
Modal Verbs 11393
Infinitives and -ing forms 1045
Word Order 1038
Indirect Speech 1036
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 10239
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 10214
Enough, too, so, such 10164
Neither, either, none, any, both, all 102279
The Saxon genitive 1026
So, neither, nor, either 10133
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
1737
Comparative and Superlative Sentences 1024
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
11367
Prepositions 1038
Find the odd man out 1621
Expressions, Idioms 2139
Used to, be used to, get/become used to and would 101266
I wish and if only 10305
Question Tags 1269
Passive Sentences 10105
The Present Continuous, the Future Simple, the Future Continuous and Be Going to 10144
Conditional Sentences 1079
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1150
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 1094
The Simple Past and the Present Perfect 1081
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1041
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1044
Personal Pronouns and Possessives 1064
Categoria: Avanšat
Nombre total d'exÓmens: 28


ę Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org