Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Modal Verbs 111380
Infinitives and -ing forms 10111
Word Order 1058
Indirect Speech 1099
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 101344
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 10608
Enough, too, so, such 10907
Neither, either, none, any, both, all 107767
The Saxon genitive 1069
So, neither, nor, either 10454
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
1777
Comparative and Superlative Sentences 1054
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
111071
Prepositions 1090
Find the odd man out 1630
Expressions, Idioms 2167
Used to, be used to, get/become used to and would 102059
I wish and if only 101231
Question Tags 12112
Passive Sentences 10169
The Present Continuous, the Future Simple, the Future Continuous and Be Going to 10172
Conditional Sentences 10128
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1161
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10117
The Simple Past and the Present Perfect 10103
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1059
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1064
Personal Pronouns and Possessives 1088
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org