Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Modal Verbs 114865
Infinitives and -ing forms 10245
Word Order 1087
Indirect Speech 10145
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 102620
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 10942
Enough, too, so, such 103915
Neither, either, none, any, both, all 1012588
The Saxon genitive 10289
So, neither, nor, either 10772
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17121
Comparative and Superlative Sentences 10306
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
112762
Prepositions 10176
Find the odd man out 1648
Expressions, Idioms 21118
Used to, be used to, get/become used to and would 103048
I wish and if only 101976
Question Tags 12177
Passive Sentences 10215
The Present Continuous, the Future Simple, the Future Continuous and Be Going to 10259
Conditional Sentences 10174
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1174
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10167
The Simple Past and the Present Perfect 10170
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1074
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1080
Personal Pronouns and Possessives 10107
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org