Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Modal Verbs 111706
Infinitives and -ing forms 10117
Word Order 1058
Indirect Speech 10104
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 101619
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 10626
Enough, too, so, such 101153
Neither, either, none, any, both, all 108534
The Saxon genitive 1070
So, neither, nor, either 10486
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
1782
Comparative and Superlative Sentences 1057
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
111203
Prepositions 1092
Find the odd man out 1630
Expressions, Idioms 2169
Used to, be used to, get/become used to and would 102149
I wish and if only 101280
Question Tags 12122
Passive Sentences 10173
The Present Continuous, the Future Simple, the Future Continuous and Be Going to 10176
Conditional Sentences 10130
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1164
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10119
The Simple Past and the Present Perfect 10107
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1060
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1066
Personal Pronouns and Possessives 1088
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org