Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Contesta les preguntes següents (principiants) - Les solucions

 

Contraccions:
is not = isn't (Exemple: No, she is not o No, she isn't)
are not = aren't
am not = 'm not
cannot = can't
was not = wasn't
were not = weren't
do not = don't
does not = doesn't
did not = didn't
have not = haven't
has not = hasn't
had not = hadn't

Nota que les respostes breus no es contrauen en l'afirmativa i que les paraules entre parèntesis són opcionals.

1. Yes, I can (drive a lorry) / No, I can't (drive a lorry)

2. Yes, she is (at home) / No, she isn't (at home)

3. Yes, I was (at the party last night) / No, I wasn't (at the party last night)

4. Yes, he does (o Yes, he cooks) / No he doesn't (cook)

5. Yes, I do (o Yes, I like strawberries) / No, I don't (like strawberries)

6. Yes I have (got some onions) / No, I haven't (got any onions)

7. Yes, he has (got the keys) / No he hasn't (got the keys)

8. Yes, they are (my best friends) / No, they aren't (my best friends)

9. Yes, you are (tall) / No, you aren't (tall)

10. Yes, there was (some milk in the fridge) / No, there wasn't (any milk in the fridge)

11. (He was born) on the eighteenth of March (o on March the eighteenth), nineteen ninety.

12. (She is going) to the supermarket

13. (It is) twenty to three

15. (It is) Margaret

16. He likes reading and playing basketball in his free time (o Reading and playing basketball)

17. (I go to school) by bus

18. (She is) Ingrid

19. (He is) six feet (tall)

20. (I have lunch) at twenty past one

21. John (has got more peas than Paul)

22. Yes, I can (sing carols) / No, I can't (sing carols)

23. Yes, I have (been to the Tower of London) / No, I haven't (been to the Tower of London) (o I have never been to the Tower of London)

24. Yes, I did (o Yes I ate out last night) / No, I didn't (eat out last night)

25. Yes, they were (at the restaurant) / No, they weren't (at the restaurant)

26. Yes, he has (finished his homework) / No, he hasn't (finished his homework)

27. Yes, he had (ironed everything when I arrived home last night) / No, ha hadn't (ironed everything when I arrived home last night)

28. (We have got) a lot (of juice)

29. There are twenty chairs in this room (o Twenty)

30. (It happened) yesterday morning.

31. Yes, they do (o Yes, they live here) / No, they don't (live here)

32. Yes, he does (o Yes, he watches TV in the evenings) / No, he doesn't (watch TV in the evenings)

33. Yes, he is (a relative of mine) / No, he isn't (a relative of mine)

34. Yes, there is (a bottle of milk) / No, there isn't (a bottle of milk)

35. Yes, I am (scared) / No, I'am not (scared)

36. (I go to bed) at half past ten

37. (An actor works) in a theatre

38. (It is) Dracula

39. (She has got) two (pencils)

40. I saw Tom and Ann at the reception (o Tom and Ann)

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a anar a 'Contesta les preguntes següents'

 

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb el material mostrat davall perquè pugues estudiar sempre que vulgues.

1. Contesta les preguntes següents (principiants)

2. Fes preguntes per a les següents respostes (principiants)

3. Exercicis variats per a principiants

4. Oracions negatives i interrogatives (nivell mitjà)

5. Some, any and every; some, any, every + -body / -one, -thing i -where (nivell mitjà)

6. Paraules que fan referència a la nacionalitat

7. Oracions per a restaurants

La clau

En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 10 euros.

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org