Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Exercicis variats per a principiants: gramàtica anglesa i vocabulari (pàgina 2)

 

10   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
     Exemple: No hi ha cap moneda.
              There are not any coins.
a    No hi ha cap vidriola.
b    No hi ha cap estrella.
c    No hi ha cap pastís.
d    No hi cap sabata.
e    No hi cap casa.

 

11   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
     Exemple: Mon pare té trenta-cinc anys.
              My father is thirty-five (years old).
a    Ma mare té trenta-quatre anys.
b    Ma germana té tretze anys.
c    Mon germa té onze anys.
d    La meua àvia té huitanta anys.
e    El meu avi té setanta-nou anys.

 

12   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
     Exemple: Mos pares són alts.
              My parents are tall.
a    Ells són baixets.
b    Elles són molt boniques.
c    Nosaltres som molt intel·ligents.
d    Vosaltres sou molt simpàtics.
e    Tu ets molt llest.

 

13   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
     Exemple: Jo sé nadar.
              I can swim.
a    Ella sap dibuixar.
b    Ell sap parlar italià.
c    Nosaltres sabem patinar.
d    Ells saben conduir.
e    Elles saben muntar en bicicleta.
f    Jo sé pintar molt bé.
g    Tu saps cantar molt bé.
h    Vosaltres sabeu pujar a cavall.
i    Jo no sé jugar al bàsquet.
j    Ell no sap nadar.
k    Sap ella jugar al futbol?
l    Sabeu jugar al tennis?

 

14   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
     Exemples: Aquest és el meu gos.
               This is my dog.
               Aquests són els meus gossos.
               These are my dogs.
               Aquell és el meu gat.
               That is my cat.
               Aquells són els meus amics.
               Those are my friends.
a    Aquest és mon cosi.
b    Aquelles són les meues filles.
c    Aquests són els meus llibres.
d    Aquell és el meu estoig.
e    Aquella és ma tia.

 

15   Posa a, an o some en els espais en blanc.
     Exemples: a fridge (una nevera)
               an orange (una taronja)
               some chairs (unes cadires)
a    __________ eagle
b    __________ eagles
c    __________ wardrobe
d    __________ wardrobes
e    __________ cupboard
f    __________ cupboards
g    __________ anorak
h    __________ anoraks

 

16   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
     Exemple: Les sabates de Tom
              Tom's shoes
a    El sofa de la meua àvia
b    Les galetes de Tim
c    El vestit de Molly
d    Les esportives de Mary
e    Els bombons de John

 

17   Uneix amb fletxes: (What time is it?)

12:00

12:15

12:20

12:30

12:40

12:45

It is a quarter past twelve.

It is twenty past twelve.

It is a quarter to one.

It is twenty to one.

It is twelve o'clock.

It is half past twelve.

 

18   Tradueix les oracions següents a l'anglés:
a    Són les tres i cinc.
b    Són les quatre i quart.
c    És la una.
d    Són les cinc i mitja.
e    Són tres quarts de deu.
f    Són dos quarts de set i deu minuts.
g    És la una i mitja.
h    Són tres quarts de nou i cinc minuts.
i    Són dos quarts de tres.
j    Són les dues.
Autor: Miquel Molina i Diez
Pàgines: 1, 2, 3, 4, 5, la clau

 

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb el material mostrat davall perquè pugues estudiar sempre que vulgues.

1. Contesta les preguntes següents (principiants)

2. Fes preguntes per a les següents respostes (principiants)

3. Exercicis variats per a principiants

4. Oracions negatives i interrogatives (nivell mitjà)

5. Some, any and every; some, any, every + -body / -one, -thing i -where (nivell mitjà)

6. Paraules que fan referència a la nacionalitat

7. Oracions per a restaurants

La clau

En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 10 euros.

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org