Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Exercici pràctic de fer preguntes (principiants) - Les solucions

 

Nota que s'ha emprat / per indicar alternatives diferents.

1. How are you?

2. Can you play the piano?

3. Do you like cheese?

4. How are you going there?

5. Why does he go there?

6. Whose is this car? / Whose car is this?

7. Where is she going? / Where's she going?

8. Who does she love? / Whom does she love?

9. What time is it?

10. What do you want?

11. How much sugar is there?

12. How many vans are there?

13. How long does it take?

14. Who is winning? / Who's winning?

15. Does she live abroad?

16. Have you got eight balloons?

17. What time do you get up every day?

18. What is your favourite dessert? / What's your favourite dessert?

19. Does he believe in superstitions?

20. Were you happy?

21. What is the weather like today? / What's the weather like today?

22. Were they at home?

23. Have you got a daughter?

24. How old are you?

25. What is your name? / What's your name?

26. Are there any eggs left?

27. Why doesn't he work? / Why does he not work?

28. Did you know what to do?

29. Did he enter the house?

30. What do you do?

32. Where are you from?

33. When were you born?

34. Can you ride a horse?

35. Whose is this?

36. What did you buy?

37. Would you like to be there?

38. How many aubergines do you need?

39. When is her birthday? / When's her birthday?

40. Is it getting late?

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a anar a 'Exercici pràctic de fer preguntes'

 

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb el material mostrat davall perquè pugues estudiar sempre que vulgues.

1. Contesta les preguntes següents (principiants)

2. Fes preguntes per a les següents respostes (principiants)

3. Exercicis variats per a principiants

4. Oracions negatives i interrogatives (nivell mitjà)

5. Some, any and every; some, any, every + -body / -one, -thing i -where (nivell mitjà)

6. Paraules que fan referència a la nacionalitat

7. Oracions per a restaurants

La clau

En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 10 euros.

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org