Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)

 

UNITAT 4 - Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement

 

Els pronoms reflexius es construeixen amb els adjectius possessius de primera i de segona persona (my, your, our) o amb els pronoms personals de complement de tercera persona (him, her, it, them) més self (per al singular) o selves (per al plural). Vegem-los ara:

  myself (jo mateix)

  yourself (tu mateix)

  himself (ell mateix)

  herself (ella mateixa)

  itself (ell mateix o ella mateixa → animals o coses)

  ourselves (nosaltres mateixos)

  yourselves (vosaltres meteixos)

  themselves (ells mateixos o elles mateixes)

 

S'utilitzen per a indicar que l'acció recau sobre el subjecte de l'oració:

She made this skirt herself. (Ella mateixa es va fer la falda.)

I cut myself when I was peeling a clove of garlic. (Em vaig tallar quan pelava un gra d'all.)

 

Poden també significar "en persona" o "personalment", o dit d'una altra manera, fan d'intensificadors:

The mayor himself spoke for the abolition of the death penalty. (L'alcalde mateix o l'alcalde personalment va parlar a favor de l'abolició de la pena de mort.)

We saw the president himself at the reception. (Vam veure el mateix president o el president en persona a la recepció. → Nota que ací himself es refereix al president, o sia, al complement directe.)

The queen herself was among the demostrators. (La mateixa reina o la reina en persona era entre els manifestants.)

 

Si diem que Joan escriu a Maria i que Maria escriu a Joan, ens trobem davant una acció recíproca. Aquests tipus d'accions s'expressen amb each other o one another:

They write to each other / one another once a month. (Se escriuen una vegada el més.)

 

En els pronoms personals de complement, l'acció del subjecte recau sobre altres persones: He loves her. Ell l'ama, però potser ella no l'estime a ell. Si diem He and Mary love each other, implica que tots dos s'estimen. He loves himself significa que ell s'estima a si mateix.

 

Exercici:

  Ompli els espais en blanc segons corresponga.

  1.  Ingrid, Paul! Please behave __________.

  2.  The pop star __________ attended the wedding ceremony, as she had promised.

  3.  I sent __________ a letter, but she hasn't replied to __________ yet.

  4.  We send letters to __________ regularly. I get on very well with __________. She's, in fact, my best friend.

  5.  We looked at __________ in amazement, but we didn't say anything.

  6.  Make __________ at home, John. I'll be right back.

  7.  We've known __________ since we were kids. We even were at school together.

  8.  I made a fool of __________ by saying that stupid thing.

  9.  He hurt __________ when he was playing soccer.

 10.  When you see your sister, give my regards to __________, please.

 

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a veure les respostes

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org