Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 11140
Revision, Hotchpotch 11501
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43396
Comparative and Superlative Sentences 111431
The Colours 13438
Word Order 10222
Expressions, and Idioms 21224
Prepositions 30554
Find the odd one out 31597
Numbers 10465
Irregular Verbs 12793
Wh- Question Words 158970
Short Answers 10357
Question Tags 133007
Conditionals: Impossible 10172
Conditionals: Unreal or Improbable 10150
Conditionals: Possible or Real 10792
A, an, some, the 12542
The Present Perfect Simple 106622
The Past Continuous (or Progressive) 102482
The Simple Past 11869
The Present Continuous or Progressive 111087
The Simple Present 12354
To Be 22331
Reflexive Pronouns 111156
Possessive Pronouns 101991
Personal Object Pronouns 102996
Personal Subject Pronouns 142288
Possessive Adjectives 148293
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1652
Revision, Hotchpotch 1116
Modal Verbs 115808
Infinitives and -ing forms 10441
Word Order 10108
Indirect Speech 10176
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 103852
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101246
Enough, too, so, such 107004
Neither, either, none, any, both, all 1015676
The Saxon genitive 10701
So, neither, nor, either 101142
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17172
Comparative and Superlative Sentences 10327
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
114336
Prepositions 10278
Find the odd man out 1760
Expressions, Idioms 22157
Used to, be used to, get/become used to and would 103532
I wish and if only 102929
Question Tags 12205
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org