Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 11105
Revision, Hotchpotch 11494
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43385
Comparative and Superlative Sentences 111344
The Colours 13425
Word Order 10211
Expressions, and Idioms 21218
Prepositions 30469
Find the odd one out 31591
Numbers 10444
Irregular Verbs 12778
Wh- Question Words 158314
Short Answers 10348
Question Tags 132702
Conditionals: Impossible 10167
Conditionals: Unreal or Improbable 10145
Conditionals: Possible or Real 10641
A, an, some, the 12512
The Present Perfect Simple 106107
The Past Continuous (or Progressive) 102336
The Simple Past 11806
The Present Continuous or Progressive 11762
The Simple Present 12339
To Be 22304
Reflexive Pronouns 111071
Possessive Pronouns 101758
Personal Object Pronouns 102704
Personal Subject Pronouns 142056
Possessive Adjectives 147468
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1627
Revision, Hotchpotch 1110
Modal Verbs 115526
Infinitives and -ing forms 10390
Word Order 1098
Indirect Speech 10165
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 103365
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101149
Enough, too, so, such 105750
Neither, either, none, any, both, all 1014882
The Saxon genitive 10609
So, neither, nor, either 10927
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17137
Comparative and Superlative Sentences 10322
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
113877
Prepositions 10265
Find the odd man out 1756
Expressions, Idioms 22145
Used to, be used to, get/become used to and would 103473
I wish and if only 102681
Question Tags 12197
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org