Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 11116
Revision, Hotchpotch 11495
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43387
Comparative and Superlative Sentences 111366
The Colours 13430
Word Order 10216
Expressions, and Idioms 21220
Prepositions 30496
Find the odd one out 31593
Numbers 10455
Irregular Verbs 12783
Wh- Question Words 158557
Short Answers 10353
Question Tags 132769
Conditionals: Impossible 10169
Conditionals: Unreal or Improbable 10147
Conditionals: Possible or Real 10685
A, an, some, the 12526
The Present Perfect Simple 106316
The Past Continuous (or Progressive) 102386
The Simple Past 11832
The Present Continuous or Progressive 11910
The Simple Present 12348
To Be 22320
Reflexive Pronouns 111091
Possessive Pronouns 101850
Personal Object Pronouns 102811
Personal Subject Pronouns 142159
Possessive Adjectives 147812
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1640
Revision, Hotchpotch 1112
Modal Verbs 115640
Infinitives and -ing forms 10412
Word Order 10102
Indirect Speech 10169
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 103519
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101170
Enough, too, so, such 106352
Neither, either, none, any, both, all 1015209
The Saxon genitive 10665
So, neither, nor, either 10986
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17141
Comparative and Superlative Sentences 10323
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
114076
Prepositions 10272
Find the odd man out 1758
Expressions, Idioms 22152
Used to, be used to, get/become used to and would 103505
I wish and if only 102786
Question Tags 12200
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org