Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 1174
Revision, Hotchpotch 11480
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43373
Comparative and Superlative Sentences 111298
The Colours 13412
Word Order 10202
Expressions, and Idioms 21211
Prepositions 30447
Find the odd one out 31583
Numbers 10429
Irregular Verbs 12742
Wh- Question Words 158016
Short Answers 10341
Question Tags 132508
Conditionals: Impossible 10166
Conditionals: Unreal or Improbable 10140
Conditionals: Possible or Real 10491
A, an, some, the 12503
The Present Perfect Simple 105863
The Past Continuous (or Progressive) 102228
The Simple Past 11775
The Present Continuous or Progressive 11471
The Simple Present 12321
To Be 22291
Reflexive Pronouns 111047
Possessive Pronouns 101638
Personal Object Pronouns 102594
Personal Subject Pronouns 141920
Possessive Adjectives 147156
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1619
Revision, Hotchpotch 116
Modal Verbs 115433
Infinitives and -ing forms 10372
Word Order 1092
Indirect Speech 10152
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 103141
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101125
Enough, too, so, such 105274
Neither, either, none, any, both, all 1014284
The Saxon genitive 10547
So, neither, nor, either 10875
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17130
Comparative and Superlative Sentences 10314
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
113611
Prepositions 10251
Find the odd man out 1753
Expressions, Idioms 22138
Used to, be used to, get/become used to and would 103416
I wish and if only 102492
Question Tags 12192
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org