Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 1147
Revision, Hotchpotch 11474
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43365
Comparative and Superlative Sentences 111260
The Colours 13406
Word Order 10198
Expressions, and Idioms 21205
Prepositions 30429
Find the odd one out 31581
Numbers 10421
Irregular Verbs 12728
Wh- Question Words 157744
Short Answers 10336
Question Tags 132387
Conditionals: Impossible 10164
Conditionals: Unreal or Improbable 10138
Conditionals: Possible or Real 10460
A, an, some, the 12495
The Present Perfect Simple 105529
The Past Continuous (or Progressive) 102130
The Simple Past 11738
The Present Continuous or Progressive 11399
The Simple Present 12314
To Be 22287
Reflexive Pronouns 11943
Possessive Pronouns 101562
Personal Object Pronouns 102452
Personal Subject Pronouns 141788
Possessive Adjectives 146732
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1614
Revision, Hotchpotch 114
Modal Verbs 115288
Infinitives and -ing forms 10349
Word Order 1090
Indirect Speech 10150
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 102974
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101091
Enough, too, so, such 104911
Neither, either, none, any, both, all 1013768
The Saxon genitive 10485
So, neither, nor, either 10843
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17129
Comparative and Superlative Sentences 10313
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
113355
Prepositions 10237
Find the odd man out 1753
Expressions, Idioms 22135
Used to, be used to, get/become used to and would 103360
I wish and if only 102386
Question Tags 12191
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org