Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 114
Revision, Hotchpotch 11463
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43353
Comparative and Superlative Sentences 111219
The Colours 13394
Word Order 10189
Expressions, and Idioms 20192
Prepositions 30403
Find the odd one out 31576
Numbers 10410
Irregular Verbs 12704
Wh- Question Words 157174
Short Answers 10328
Question Tags 132096
Conditionals: Impossible 10164
Conditionals: Unreal or Improbable 10138
Conditionals: Possible or Real 10422
A, an, some, the 12475
The Present Perfect Simple 105043
The Past Continuous (or Progressive) 102021
The Simple Past 11705
The Present Continuous or Progressive 11315
The Simple Present 12293
To Be 22274
Reflexive Pronouns 11869
Possessive Pronouns 101484
Personal Object Pronouns 102349
Personal Subject Pronouns 141572
Possessive Adjectives 146383
Categoria: Mitjà
Vocabulary 163
Revision, Hotchpotch 114
Modal Verbs 115131
Infinitives and -ing forms 10312
Word Order 1090
Indirect Speech 10147
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 102861
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 10988
Enough, too, so, such 104644
Neither, either, none, any, both, all 1013457
The Saxon genitive 10391
So, neither, nor, either 10805
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17124
Comparative and Superlative Sentences 10309
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
113136
Prepositions 10198
Find the odd man out 1749
Expressions, Idioms 22129
Used to, be used to, get/become used to and would 103251
I wish and if only 102214
Question Tags 12184
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 76


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org