Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1158
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10113
The Simple Past and the Present Perfect 10100
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1055
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1060
Personal Pronouns and Possessives 1081
Categoria: Avançat
Modal Verbs 121154
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1071
Reported Speech 1085
Purpose 1028
Relative Clauses 1082
The Adjective Order 1055
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1447
Inversion 1079
Connectors 1072
Phrasal and Prepositional Verbs 1069
Prepositions 10583
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10366
Passive Sentences 1040
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1093
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10337
Verbs 19195
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org