Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1158
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10109
The Simple Past and the Present Perfect 10100
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1053
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1054
Personal Pronouns and Possessives 1079
Categoria: Avançat
Modal Verbs 12945
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1065
Reported Speech 1076
Purpose 1026
Relative Clauses 1080
The Adjective Order 1052
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1445
Inversion 1072
Connectors 1071
Phrasal and Prepositional Verbs 1067
Prepositions 10474
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10290
Passive Sentences 1038
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1092
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10316
Verbs 19195
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org