Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1164
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10119
The Simple Past and the Present Perfect 10106
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1060
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1066
Personal Pronouns and Possessives 1088
Categoria: Avançat
Modal Verbs 122400
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1087
Reported Speech 10145
Purpose 1031
Relative Clauses 10103
The Adjective Order 1062
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1453
Inversion 10208
Connectors 1075
Phrasal and Prepositional Verbs 1091
Prepositions 101002
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10487
Passive Sentences 1073
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 10101
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10410
Verbs 19211
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org