Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1158
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10107
The Simple Past and the Present Perfect 1098
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1053
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1053
Personal Pronouns and Possessives 1078
Categoria: Avançat
Modal Verbs 12786
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1058
Reported Speech 1066
Purpose 1023
Relative Clauses 1067
The Adjective Order 1047
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1441
Inversion 1069
Connectors 1067
Phrasal and Prepositional Verbs 1063
Prepositions 10396
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10259
Passive Sentences 1036
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1087
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10273
Verbs 19190
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org