Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1169
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10148
The Simple Past and the Present Perfect 10132
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1065
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1068
Personal Pronouns and Possessives 1097
Categoria: Avançat
Modal Verbs 124576
Infinitives, Gerunds and Present Participles 10110
Reported Speech 10168
Purpose 1036
Relative Clauses 10114
The Adjective Order 1086
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1459
Inversion 10431
Connectors 10104
Phrasal and Prepositional Verbs 10112
Prepositions 101814
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10556
Passive Sentences 1090
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 10113
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10629
Verbs 19219
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org