Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1159
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10115
The Simple Past and the Present Perfect 10102
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1058
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1061
Personal Pronouns and Possessives 1087
Categoria: Avançat
Modal Verbs 121577
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1079
Reported Speech 10138
Purpose 1029
Relative Clauses 1091
The Adjective Order 1059
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1449
Inversion 10162
Connectors 1073
Phrasal and Prepositional Verbs 1081
Prepositions 10803
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10440
Passive Sentences 1068
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1096
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10372
Verbs 19200
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org