Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta


Vocabulari bàsic: • Índex


Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex


Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries


English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes


Seccions:


Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1153
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10104
The Simple Past and the Present Perfect 1089
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1049
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1050
Personal Pronouns and Possessives 1074
Categoria: Avançat
Modal Verbs 12538
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1038
Reported Speech 1057
Purpose 1019
Relative Clauses 1047
The Adjective Order 1044
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1427
Inversion 1058
Connectors 1055
Phrasal and Prepositional Verbs 1026
Prepositions 10232
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10207
Passive Sentences 1030
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1082
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10243
Verbs 19169
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org