Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1158
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10113
The Simple Past and the Present Perfect 10100
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1055
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1060
Personal Pronouns and Possessives 1081
Categoria: Avançat
Modal Verbs 121298
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1072
Reported Speech 10100
Purpose 1028
Relative Clauses 1085
The Adjective Order 1057
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1449
Inversion 1093
Connectors 1072
Phrasal and Prepositional Verbs 1075
Prepositions 10668
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10399
Passive Sentences 1043
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1095
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10355
Verbs 19196
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org