Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta


Vocabulari bàsic: • Índex


Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex


Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries


English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes


Seccions:


Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1152
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10101
The Simple Past and the Present Perfect 1087
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1046
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1048
Personal Pronouns and Possessives 1070
Categoria: Avançat
Modal Verbs 12424
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1026
Reported Speech 1054
Purpose 1017
Relative Clauses 1042
The Adjective Order 1041
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1427
Inversion 1055
Connectors 1054
Phrasal and Prepositional Verbs 1021
Prepositions 10187
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10197
Passive Sentences 1029
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1081
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10233
Verbs 19165
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org