Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1157
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10105
The Simple Past and the Present Perfect 1093
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1051
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1052
Personal Pronouns and Possessives 1076
Categoria: Avançat
Modal Verbs 12616
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1049
Reported Speech 1060
Purpose 1023
Relative Clauses 1049
The Adjective Order 1047
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1435
Inversion 1064
Connectors 1060
Phrasal and Prepositional Verbs 1060
Prepositions 10309
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10220
Passive Sentences 1033
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1086
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10254
Verbs 19186
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org