Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Pronouns, Adjectives, Adverbs and Determiners 1161
The Present Perfect Simple and Continuous, the Past Perfect Simple and Continuous, and the Past Simple and Continuous 10116
The Simple Past and the Present Perfect 10103
The Simple Past and the Past Continuous (or Progressive) 1058
The Simple Present and the Present Continuous or Progressive 1061
Personal Pronouns and Possessives 1088
Categoria: Avançat
Modal Verbs 121660
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1080
Reported Speech 10139
Purpose 1030
Relative Clauses 1096
The Adjective Order 1060
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1452
Inversion 10193
Connectors 1074
Phrasal and Prepositional Verbs 1087
Prepositions 10817
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10457
Passive Sentences 1069
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1097
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10377
Verbs 19202
Nombre total d'exàmens: 72


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org