Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.



Conditionals: Possible or Real


Nivell: Principiants



1. If he ... her, she ... .

help, will go
helps, will go
will help, will go
help, go
will help, goes




2. I ... with you if you ... me with my homework.

go, will help
goes, helps
go, help
will go, help
will go, will help




3. If you ... tired, ... down.

are, sit
will be, will sit
is, sits
will be, sit
are, sits




4. If it ..., I ... at home.

rain, stay
rains, stay
rains, will stay
rains, stays
will rain, will stay




5. The exam ... easy if you ... hard.

are, study
is, study
will be, will study
will be, study
is, will study




6. They ... it unless you ... friendlier to them.

will do, are
won't do, are
won't do, will be
will do, will be
do, are




7. We ... happy if you ... tomorrow.

shall be, come
will be, will come
are, come
are, will come
won't be, will come




8. We ... buy you the bike if you ... all your examinations.

buy, pass
will buy, will pass
'll buy, pass
shall buy, will pass
buy, will pass




9. If you ... water, it ... .

will heat, boils
will heat, will boil
heat, shall boil
heat, boils
will heat, shall boil




10. If you ... your plants, they ... . They need a lot of water.

water, will wither
will water, will wither
will water, wither
don't water, will wither
won't water, will wither


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org