Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 1121
Revision, Hotchpotch 11467
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43354
Comparative and Superlative Sentences 111245
The Colours 13395
Word Order 10191
Expressions, and Idioms 21196
Prepositions 30408
Find the odd one out 31577
Numbers 10413
Irregular Verbs 12718
Wh- Question Words 157381
Short Answers 10330
Question Tags 132224
Conditionals: Impossible 10164
Conditionals: Unreal or Improbable 10138
Conditionals: Possible or Real 10445
A, an, some, the 12483
The Present Perfect Simple 105278
The Past Continuous (or Progressive) 102059
The Simple Past 11720
The Present Continuous or Progressive 11359
The Simple Present 12303
To Be 22277
Reflexive Pronouns 11918
Possessive Pronouns 101512
Personal Object Pronouns 102393
Personal Subject Pronouns 141707
Possessive Adjectives 146540
Categoria: Mitjà
Vocabulary 166
Revision, Hotchpotch 114
Modal Verbs 115238
Infinitives and -ing forms 10329
Word Order 1090
Indirect Speech 10148
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 102923
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101078
Enough, too, so, such 104794
Neither, either, none, any, both, all 1013631
The Saxon genitive 10406
So, neither, nor, either 10822
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17127
Comparative and Superlative Sentences 10310
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
113247
Prepositions 10230
Find the odd man out 1752
Expressions, Idioms 22132
Used to, be used to, get/become used to and would 103305
I wish and if only 102324
Question Tags 12186
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org