Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 1175
Revision, Hotchpotch 11480
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43373
Comparative and Superlative Sentences 111299
The Colours 13412
Word Order 10202
Expressions, and Idioms 21211
Prepositions 30447
Find the odd one out 31583
Numbers 10429
Irregular Verbs 12751
Wh- Question Words 158031
Short Answers 10341
Question Tags 132515
Conditionals: Impossible 10166
Conditionals: Unreal or Improbable 10141
Conditionals: Possible or Real 10493
A, an, some, the 12504
The Present Perfect Simple 105886
The Past Continuous (or Progressive) 102238
The Simple Past 11779
The Present Continuous or Progressive 11475
The Simple Present 12321
To Be 22291
Reflexive Pronouns 111050
Possessive Pronouns 101641
Personal Object Pronouns 102609
Personal Subject Pronouns 141930
Possessive Adjectives 147172
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1620
Revision, Hotchpotch 116
Modal Verbs 115435
Infinitives and -ing forms 10374
Word Order 1092
Indirect Speech 10152
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 103152
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101126
Enough, too, so, such 105298
Neither, either, none, any, both, all 1014326
The Saxon genitive 10549
So, neither, nor, either 10877
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17130
Comparative and Superlative Sentences 10314
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
113646
Prepositions 10252
Find the odd man out 1753
Expressions, Idioms 22138
Used to, be used to, get/become used to and would 103417
I wish and if only 102500
Question Tags 12192
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org