Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
• llista top ranking
Vota ací


 


Polseguera

Gramàtica anglesa de nivell avançat pas a pas (English Grammar Step by Step)

 

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb les unitats d'aquesta secció perquè pugues estudiar sempre que vulgues. En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 25 euros.

 

   Contents

   Introduction

   Notes

1  Negative and interrogative sentences (Page 2 and the key)

2  Short answers (Page 2 and the key)

3  Question tags (Page 2 and the key)

4  Questions and exclamations (Page 2 and the key)

5  So, neither, nor, either (the key)

6  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel (Page 2 and the key)

7  Verb tenses: forms (Page 2 and the key)

8  Irregular verbs

9  Verb tenses: uses (Page 2, Page 3, Page 4, Page 5 and the key)

10 Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns (Page 2 and the key)

11 The genitive case (the key)

12 Singular and plural nouns (Page 2 and the key)

13 Gender (the key)

14 A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every (Page 2, Page 3 and the key)

15 Neither, not...either, none, not...any, both and all (the key)

16 A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty (the key)

17 Enough, too, so and such (the key)

18 Comparative and superlative sentences (Page 2 and the key)

19 Adjective order (the key)

20 Relative clauses (Page 2 and the key)

21 Do and make (the key)

22 Modal verbs (Page 2, Page 3 and the key)

23 Infinitives, gerunds and present participles (Page 2 and the key)

24 Conditional sentences (Page 2 and the key)

25 Passive sentences (the key)

26 Reported speech (Page 2 and the key)

27 Purpose (the key)

28 Word order (the key)

29 Inversion (the key)

30 Connectors (Page 2 and the key)

31 Prepositions (Page 2, Page 3 and the key)

32 Phrasal verbs (the key)

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org