Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)

 

UNITAT 3 - Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius

 

Versió compacta

 

Els pronoms personals van davant del verb:

I stayed at home. (Jo em vaig quedar a casa.)

You1 need another blanket. (Tu necessites una altra manta.)

He wants to buy a new car. (Ell vol comprar-se un cotxe nou.)

She is studying Catalan. (Ella estudia català.)

It barks a lot. (Lladra molt. → It s'empra per a referir-nos a coses, animals o fenòmens atmosfèrics: It is raining → Plou.)

We never eat garlic. (Nosaltres mai no mengem all.)

You read a lot. (Vosaltres llegiu molt.)

They are good friends. (Ells o elles són molt bons amic o molt bones amigues.)

 

Tanmateix, en oracions interrogatives el verb o el auxiliar passa davant d'aquests pronoms:

Can you help me? (Pots tu ajudar-me?)

Has she got the comic? (Té ella el còmic?)

Does he write very often? (Escriu ell molt sovint?)

 

Els pronoms personals d'objecte o de complement van darrere del verb o d'una preposició:

She loves me. (M'estima.)

We sent you a letter. (Et vam enviar una carta.)

We went with him. (Vam anar amb ell.)

He adores her. (L'adora.)

I saw it with my own eyes. (Ho vaig veure amb els meus propis ulls.)

They have just invited us to their wedding. (Ens acaben de convidar al seu casament.)

Margaret believes in you. (Margaret confia en vosaltres.)

We don't like them. (No ens cauen bé ells.)

 

Els adjectius possessius precedeixen sempre un nom:

This is my van. (Aquesta és la meua furgoneta.)

Your lorry is very big. (El teu camió és molt gran.)

His house is enormous. (Sa casa és enorme.)

Her face is beautiful. (La seua cara és preciosa.)

Its wing is broken. (La seua ala és trencada.)

Our engagement will be announced tomorrow. (El nostre compromís de casament es farà saber o s'anunciarà demà.)

Your son is very clever. (El teu fill és molt llest.)

Their work was excellent. (El seu treball fou excel·lent.)

 

Usem els pronoms possessius quan no fem menció del nom, és a dir, no els segueix cap nom:

This book is mine. (Aquest llibre és meu.)

This pencil case is yours. (Aquest estoig és teu.)

Mary is a relative of his. (Mary és parent seu.)

I've found hers. (He trobat el seu.)

Ours need watering. (Les nostres necessiten regar-se.)

Yours are bigger than mine. (Els vostres són més grans que els meus.)

These are your notebooks and those are theirs. (Aquests són els vostres quaderns i aquells són els d'ells.)

 

Exercicis:

A.  Completa la tabla següent segons que calga:

Pronoms personals de subjecte: Pronoms personals de complement: Els adjectius possessius: Els pronoms possessius:
I

you

you

her

his


our

(not possible)


theirs

 

 

B.  Posa el pronom personal o el adjectiu o pronom possessiu escaient als espais en blanc.

  1.  Mum, have you seen __________ money-box? I'd like to put a couple of coins in.

  2.  "She met a boy yesterday, and says that she loves __________ deeply."

       "__________ can't love __________ deeply! __________ only met yesterday!"

  3.  This is Tom, and this is __________ father.

  4.  "Is there anything __________ can do to help you"

       "No, there isn't anything you can do to help __________."

  5.  That dog is almost never in __________ kennel. __________ doesn't like __________.

  6.  Peter and __________ family do not live in London. __________ say that __________ is too big a city for __________.

  7.  Can you lend __________ __________ rubber, please? I've lost mine.

  8.  __________ house is very small, but comfortable. We love __________.

  9.  __________ son is a very bad student, but __________ daughter is brilliant. We wish __________ would study harder.

 10.  "Please send __________ a postcard when you are on holiday?"

       "Don't worry, mum and dad. We'll send __________ one."

 11.  __________ is raining cats and dogs, so __________ had better stay at home. We can go to the cinema tomorrow.

 12.  "Where shall I put this book?"

       "Put __________ on the table, please."

 13.  "I've just bought some big ice-creams for lunch, mum."

       "Put __________ in the fridge, sweetheart."

 14.  "Is this __________ pen, Peter?"

       "No, __________ isn't __________. __________ is __________."

       "Where is __________, then?"

       "__________ is on the floor!"

       "OK! Thank you."

 15.  This is a picture of __________ house. We've been living there since 1999.

 16.  "How do you know that your neighbours are at home?"

       "Because __________ car is over there."

 17.  "Where is __________ sister, Paul?"

       "__________ sister is at home. __________ is studying for an exam. Would you like me to tell __________ something when I get home?"

 18.  "John and __________ family do not live here any longer."

       "Where do __________ live now?"

 19.  "This table has a missing leg."

       "Here is __________ leg."

 20.  "Can __________ give __________ a glass of water, please? I'm very thirsty."

       "Yes, of course."

 

____________________

1  L'idioma anglès no distingueix entre tu, vosaltres, vós i vostè(s).

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a veure les respostes

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org