Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)

 

UNITAT 2 - Some, any + -body / -one, + -thing, + -where - Les solucions

 

Et recordem que en lloc de anybody, nobody i somebody, es pot utilitzar anyone, no-one i someone respectivament.

  1.  something

  2.  Nobody (Nothing és també possible si volem fer la cosa més dràstica.)

  3.  somewhere

  4.  Anybody

  5.  Nothing / Nobody (La primera alternativa potser siga millor, però això depén del context.)

  6.  nowhere, somewhere

  7.  something

  8.  something

  9.  somewhere

 10.  anything

 11.  somebody

 12.  anywhere

 13.  anything, Nobody

 14.  anybody

 15.  Somebody

 16.  Somebody

 17.  Something, something

 18.  somewhere

 19.  Anywhere

 20.  anybody, anybody

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a anar a la Unitat 2

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org