Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Oracions negatives i interrogatives (nivell mitjà) - Les solucions

 

Nota que s'ha emprat / per indicar alternatives diferents.

1.   He's the best player in the team. (afirmativa)

     He isn't the best player in the team. (negativa)

     Is he the best player in the team? (interrogativa)

2.   They deserve it.

     They don't deserve it.

     Do they deserve it?

3.   I have a nap every afternoon.

     I don't have a nap every afternoon.

     Do I have a nap every afternoon?

4.   There was a tin of tuna.

     There wasn't a tin of tuna.

     Was there a tin of tuna?

5.   We're the champions.

     We aren't the champions.

     Are we the champions?

6.   It flies.

     It doesn't fly.

     Does it fly?

7.   She's got the flu.

     She hasn't got the flu.

     Has she got the flu?

8.   They believed him.

     They didn't believe him.

     Did they believe him?

9.   He sat down.

     He didn't sit down.

     Did he sit down?

10.  They came.

     They didn't come.

     Did they come?

11.  We hate colonialism.

     We don't hate colonialism.

     Do we hate colonialism?

12.  You ought to visit them.

     You oughtn't to visit them.

     Ought you to visit them?

13.  You've got the power.

     You haven't got the power.

     Have you got the power?

14.  He has a million pounds.

     He doesn't have a million pounds. / He hasn't a million pounds.

     Does he have a million pounds? / Has he a million pounds?

15.  There should be more freedom of speech.

     There shouldn't be more freedom of speech.

     Should there be more freedom of speech?

16.  He used to be an avid reader.

     He didn't use to be an avid reader. / He usedn't to be an avid reader.

     Did he use to be an avid reader? / Used he to be an avid reader?

17.  She's always been his secret love.

     She hasn't always been his secret love. / She's never been his secret love.

     Has she always been his secret love?

18.  He'll help them.

     He won't help them. / He will not help them.

     Will he help them?

19.  I'd stay here.

     I wouldn't stay here.

     Would I stay here?

20.  They'd done it.

     They hadn't done it.

     Had they done it?

21.  He could speak Catalan.

     He couldn't speak Catalan.

     Could he speak Catalan?

22.  He had his beard shaved.

     He didn't have his beard shaved.

     Did he have his beard shaved?

23.  You'll have to do it.

     You won't have to do it. / You will not have to do it.

     Will you have to do it?

24.  I shall open the window.

     I shan't open the window. / I shall not open the window.

     Shall I open the window?

25.  She can play the saxophone.

     She can't play the saxophone. / She cannot play the saxophone.

     Can she play the saxophone?

26.  They've been very busy lately.

     They haven't been very busy lately.

     Have they been very busy lately?

27.  There were two mice.

     There weren't two mice.

     Were there two mice?

28.  There's a gnat in my soup.

     There isn't a gnat in my soup.

     Is there a gnat in my soup?

29.  There used to be a lot of water here.

     There didn't use to be a lot of water here. / There usedn't to be a lot of water here.

     Did there use to be a lot of water here / Used there to be a lot of water here?

30.  We'd put them on the table if we were you.

     We wouldn't put them on the table if we were you.

     Would we put them on the table if we were you?

31.  She shut the door.

     She didn't shut the door.

     Did she shut the door?

32.  They often go running.

     They don't often go running.

     Do they often go running?

33.  He goes there from time to time.

     He doesn't go there from time to time.

     Does he go there from time to time?

34.  He was enjoying himself.

     He wasn't enjoying himself.

     Was he was enjoying himself?

35.  She has breakfast at eight o'clock.

     She doesn't have breakfast at eight o'clock.

     Does she have breakfast at eight o'clock?

36.  We've got an appointment at half past five.

     We haven't got an appointment at half past five.

     Have we got an appointment at half past five?

37.  There's some milk.

     There isn't any milk. / There's no milk.

     Is there any/some milk?

38.  I saw him somewhere.

     I didn't see him anywhere. / I saw him nowhere.

     Did I see him anywhere?

39.  You may smoke here.

     You may not smoke here.

     May you smoke here?

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a anar a 'Oracions negatives i interrogatives'

 

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb el material mostrat davall perquè pugues estudiar sempre que vulgues.

1. Contesta les preguntes següents (principiants)

2. Fes preguntes per a les següents respostes (principiants)

3. Exercicis variats per a principiants

4. Oracions negatives i interrogatives (nivell mitjà)

5. Some, any and every; some, any, every + -body / -one, -thing i -where (nivell mitjà)

6. Paraules que fan referència a la nacionalitat

7. Oracions per a restaurants

La clau

En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 10 euros.

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org