Options:
• General Index
• Forum
• Tests
• Castellano
• Català


Sections:
• Basic Vocabulary
• Other English Teaching Materials


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Intermediate English Grammar:
• Contents
• Irregular verbs


English Grammar for Beginners:
• Contents
• Unit 1:  A, an, some any and the
• Unit 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unit 3:  Personal pronouns and possessives
• Unit 4:  Reflexive pronouns, the reciprocal pronoun "each other" and object pronouns
• Unit 5:  List of irregular verbs


Other Services:
• Popular Phrases and Sayings
• The Writer's Place
• Hotel Rooms
• Search Engine
• Free Virtual Postcards
• Sponsored Ads
• Chat Rooms

Polseguera

  The main index MAIN
INDEX
Search the database for posts SEARCH
POSTS
Who's Online WHO'S
ONLINE
Log in LOG
IN

Home: Català: Pràctica:
Hola, amics!
 
1603 registered
users

 Polseguera
Novice / Moderator

Mar 19, 2008, 12:31 PM

Post #1 of 3
(108051 views)
Shortcut
Hola, amics! Can't Post

La secció en català és per a aquells que vulguen millorar el català o aprendre'l. Aquells que s'enregistren poden fer preguntes o contestar-les, resoldre dubtes... La idea és formar una comunitat on ens ajudem entre tots. Vols participar-hi! Només cal enregistrar-se.

El fòrum es traduirà al català perquè navegues en català. Confiem que serà del teu grat. Moltes gràcies. Sly


Polseguera
Novice / Moderator

Mar 19, 2008, 12:35 PM

Post #2 of 3
(108028 views)
Shortcut
Re: [Polseguera] Hola, amics! [In reply to] Can't Post

Hola, de nou! Us aconsellem la pàgina següent, on hi ha recursos per a aprendre català: http://www.polseguera.net/...ment/Estudia_catala/
Cool


(This post was edited by Polseguera on Mar 19, 2008, 12:37 PM)


Polseguera
Novice / Moderator

Jun 4, 2009, 6:09 PM

Post #3 of 3
(101080 views)
Shortcut
Re: [Polseguera] Hola, amics! [In reply to] Can't Post

Hola, de nou!

Si vols xatejar en català, entra en http://www.polseguera.com/xat.htm Hi ha un xat en català amb una sala per aprendre català i una altra per aprendre anglès. És de franc.

Salutacions,
Polseguera

 
 


Search for (options)  
© All rights reserved     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org