Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• English Grammar Books
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Polseguera
Tests per a aprendre anglès


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Comparative and Superlative Sentences


Nivell: Principiants1. Jane has four kilos of carrots, and Ann, three.

Ann has more carrots than Jane.
Jane has more carrots than Ann.
Jane has not as many carrots as Ann.
Jane has fewer carrots than Ann.
Ann has the most carrots.
2. Tim has top marks at school. Tom marks are very poor.

Tim is more good than Tom at school.
Tim is worse than Tom at school.
Tim is more better than Tom at school.
Tim is better than Tom at school.
Tim is even more worse than Tom at school.
3. Look at the woman over there! I have never seen such a beautiful woman.

She is the prettiest woman I have ever seen.
She is the most prettiest woman I have never seen.
She is the most prettiest woman I have ever seen.
She is the prettiest woman I have never seen.
She is the prettier woman I have never seen.
4. John is twenty-five years old, and his sister is thirty.

She is younger than he is.
He is older than she is.
She is elder than he is.
She is more old than he is.
She is older than he is.
5. Men and women have the same intelligence.

Men are more intelligent than women.
Women are more intelligent than men.
Men are as intelligent as women.
Men are so intelligent as women.
Men are not so intelligent as women.
6. There are a lot of onions, but very few eggs.

There are more onions that eggs.
There are not as many eggs as onions.
There are not as much eggs as onions.
There are more eggs that onions.
There are fewer eggs that onions.
7. My favourite city is Barcelona. I think ...

it is the best city in the world.
it is the best city of the world.
it is the goodest city of the world.
it is the goodest city in the world.
it is the better city in the world.
8. Mark is very clever, but his four friends aren't.

Mark is the more clever in the five.
Mark is the more clever of the five.
Mark is the cleverer of the five.
Mark is the most cleverest of the five.
Mark is the cleverest of the five.
9. She loves chillies, but he prefers green peppers.

She does not like chillies as much as he does
He does not like chillies as much as she does
He likes more chillies than her.
She likes more chillies than him.
He does not like the most chillies.
10. Peter needs a lot of help, but Betty does not need much help.

Betty needs more help than Peter.
Peter needs less help than Betty.
Peter needs more help.
Peter needs fewer help.
Peter needs as much help as her.
11. A kilogram of lead and a kilogram of straw.

A kilogram of lead is heavier.
A kilogram of straw is heavier.
A kilogram of lead is as heavy as a kilogram of straw.
A kilogram of lead is less heavy than a kilogram of straw.
A kilogram of lead is less heavier than a kilogram of straw.


    Torna© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefòniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
Enllaços