Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Gramàtica anglesa de nivell mitjà pas a pas (Intermediate English Grammar Step by Step)

 

     UNITAT 4 - La clau
     HAVE TO, MUST, NEED NOT, CANNOT i SHOULD

 

Observa que podria haver-hi altres opcions a les respostes de davall. A més, s'ha emprat / per indicar alternatives diferents.

1 a have to b has to c must d must e must / have to

2 a does not have to b need not / do not have to c need not / do not have to d do not have to / need not e do not have to / need not

3 a had to b did not have to c had to d did not have to e will have to

4 a must not b must not c must not d must not e must not

5 a must b should c should d must e must

6 a need not b need not c need not d need not e need not

7 a must, cannot b cannot c cannot, must d cannot e must

8 a had to b had to c need not d need not / do not have to e had to f must not g had to h had to i must j cannot k cannot, must l need not / do not have to m need not n will have to o need not / do not have to p must not q did not have to r must s must t should u has to v had to w must not x will have to / should y need not / do not have to z had to

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a anar a la Unitat 4

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org