Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Gramàtica anglesa de nivell mitjà pas a pas (Intermediate English Grammar Step by Step)

 

     UNITAT 2 - La clau
     ELS VERBS MODALS "CAN" i "MAY"

 

Observa que podria haver-hi altres opcions a les respostes de davall. A més, s'ha emprat / per indicar alternatives diferents.

1 a can't / cannot, be able to b could c Can, could, can't / cannot d be able to e been able to

2 a could b was able to c could not / couldn't d could e was able to

3 a Can / May / Could b can / may c been allowed to d could e Can

4 a may b may c can d may not e Do you think (that)

5 a may / might, may / might, can't / couldn't b could c can't / couldn't d can't / couldn't e could

6 a Can, can't b was able to c may / could / might d could e can f may g can't h Do you think (that) i can't j can, can't k Can / May / Could, can / may l could m be able to n May / Could o be able to p could / might q been able to r may / could / might s may / could / might t can / may u May v may w could, can't x can't y can't z could

Autor: Miquel Molina i Diez
Polsa ací per a anar a la Unitat 2

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org