Opciones:
• Índice general
• Foro
• Tests
• English
• Català


Secciones:
• Vocabulario básico
• Otros recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramática inglesa de nivel medio:
• Índice
• Unidad 9:  Verbos irregulares


Gramática inglesa para principiantes:
• Índice
• Unidad 1:  A, an, some, any y the
• Unidad 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unidad 3:  Los pronombres personales y los adjetivos y pronombres posesivos
• Unidad 4:  Los pronombres reflexivos, el pronombre recíproco "each other" y los pronombres personales de complemento
• Unidad 5:  Lista de verbos irregulares


Otros servicios:
• Frases populares y refranes
• El rincón del escritor
• Habitaciones de hotel
• Buscador
• Postales virtuales gratis
• Anuncios patrocinados
• Chat en castellano

Polseguera

  La página principal del foro PÁGINA
PRINCIPAL
Buscar mensajes BUSCAR
MENSAJES
Los usuarios que hay en el foro USUARIOS
EN EL FORO
Página de entrada para los usuarios registrados ENTRADA
USUARIOS

Home: Català: Pràctica:
Cap de setmana
 
924 usuarios
registrados

 AprenentCatalà
New User

Mar 14, 2012, 9:27 PM

Mensaje #1 de 2
(66408 visualizaciones)
Dirección web
Cap de setmana No puede mandar mensajes

L´altre dia una estudianta em va fer la pregunta de per què es deia en català "cap de setmana" al dissabte i al diumenge quan són al final de la setmana...
Algú ho sap? Podeu ajudar-me. Ho trobo molt curiós, i vosaltres?


Mike
User / Moderador

Mar 22, 2012, 12:43 PM

Mensaje #2 de 2
(66373 visualizaciones)
Dirección web
Re: [AprenentCatalà] Cap de setmana [En contestación a] No puede mandar mensajes

Hola!

El primer dia de la setmana és diumenge, encara que la gent el considera l'últim.

Cap pot significar darrer, part superior d'alguna cosa, a la fi de: cap de setmana, cap de mes, cap d'una muntanya, cap d'una persona, al cap d'un any.

Cap d'any sembla ser el primer dia de l'any. Cap de setmana, els darrers dies de la setmana.

Abans diumenge era el dia de descans, i és el primer dia de la setmana. Dissabte la gent treballava.

Salutacions,
Mike


(Este mensaje fue editado por Mike el día Mar 22, 2012, 12:51 PM)

 
 


Buscar en (opciones)  
© Todos los derechos reservados    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org