Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.The Simple Present


Nivell: Principiants1. She ... near Central Park.

leave
lives
live
living
leaving
2. ... you like carrots?

Does
Was
Were
Do
Ought
3. John ... parties.

does not enjoy
do not enjoy
did not enjoyed
is not enjoy
are not enjoy
4. They ... flats.

doesn't sell
doesn't sells
don't sell
didn't sold
don't sells
5. She ... Catalan in Valencia.

study
is study
studies
studys
are study
6. He ... soccer

play
plays
plaies
playes
is play
7. ... read a lot?

Does you
Are you
Do you
Does not you
Do not you
8. ... cook?

Do he
Is he
Does not he
Do not he
Does he
9. ... like chocolate?

Do not you
Do you not
Does not you
Are not you
Does you not
10. ... on Sundays?

Do she not come
Do not she come
Does she not come
Does she not comes
Do not she comes
11. ... your homework?

Doesn't you do
Don't you does
Is you do
Are you do
Don't you do
12. ... onions?

Does Tom eats
Doesn't Tom eats
Doesn't Tom eat
Don't Tom eats
Don't Tom eat


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org