Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.The Past Continuous (or Progressive)


Nivell: Principiants1. I ... the baby then.

was batheing
were batheing
was bathing
were bathing
were bathed
2. It ... very hard that night, and the wind ... .

was raining, was also blowing
was raining, also was blowing
was rainning, was also blowing
were rainning, was also blowing
was rainning, also was blowing
3. ... coffee when I saw you?

You were drinking
Drinking you
Was you drinking
Were you drinking
You was drinking
4. She ... a novel. She ... a comic book.

wasn't readding, was readding
Was she reading, Was she reading
wasen't reading, wasen't reading
wasen't readding, wasen't readding
wasn't reading, was reading
5. ... to Russia?

Was they not traveling
Wasn't they travelling?
Were they not travelling
Were not they travelling
Were not they traveling
6. It ... dark, and some wolves ... .

were getting dark, was howling
was getting dark, was howling
was geting dark, were howling
were geting dark, were howling
was getting dark, were howling
7. What ... last night at eight o'clock?

was you doing
were you doing
you was doing
you were doing
were you do
8. Margaret ... attention in class. She ... a monster.

was not payying, was drawing
not was paying, was drawing
was not paying, was drawing
were not paying, were drawing
were not payying, were drawing
9. What ... at the wedding?
... a red jacket, and a blue miniskirt.


was she wearing, She was wearing
she was wearing, She was wearing
was she wearing, Was she wearing
was she wearring, She was wearring
she was wearing, Was she wearing
10. We ... from someone who ... us.

were hidding, was following
was hidding, was following
were hiding, were following
were hiding, was following
were hiding, followed


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org