Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• English Grammar Books
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Polseguera
Tests per a aprendre anglès


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Conditionals: Unreal or Improbable


Nivell: Principiants1. If I ... you, I ... to the rules.

was, stuck
were, stuck
would be, should stick
had been, would stick
were, should stick
2. I ... the roof if I ... a ladder.

could repair, would have
should repair, could have
would repair, had
repaired, had
will repair, had
3. If she ... here, I ... her a kiss.

were, would give
would be, would give
will be, would be
was, gave
can be, give
4. He ... things quiet if you ... his palm, but I know you won't.

will keep, greased
would keep, greased
keeps, greased
will keep, will grease
would keep, would grease
5. If he ... all his possessions, he ... a fortune.

would sold, would made
sold, would made
sold, made
sold, would make
sell, will make
6. If they ... a ghost, they ... frightened to death; but, fortunately, ghosts don't exist.

will see, will be
would see, would be
saw, were
saw, will be
saw, would be
7. If my wife ... an alien, I ... her to show me the universe.

is, would ask
was, asked
were, would ask
would be, would ask
will be, will ask
8. I ... a large house If I ... the lottery.

would buy, would win
'll buy, 'll win
buys, wins
'd buy, won
'd bought, won
9. What ... if ... immortal?

you would do, you were
would you do, you were
can you do, you were
would you do, were you
did you do, you were
10. ... him again if you ... born again?

Can you marry, are
Would you marry, were
Will you marry, are
you will marry, are
you would marry, were


    Torna© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefòniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
Enllaços