Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Conditionals: Impossible


Nivell: Principiants1. You did not study at all. If you ... and ... truant, you ... all your examinations, and ... to repeat the year.

would have studies, would no have played truant, had had, hadn't have
had studied, had not played, would have passed, would not have had
would have studied, would not have played, would have passed, would not have had
studied, didn't play, wouldn't have passed, would have had
studied, didn't play, passed, didn't have
2. If you ... me before what was going on, I ... them.

would tell, had never trusted
have told, will never have trusted
told, would never trust
had told, would never have trusted
would have told, would never have trusted
3. What ... if ...?

you had done, you had failed
had you done, you had failed
you would have done, had you failed
would you have done, you had failed
you would have done, you had failed
4. If ... President, what ...?
I ... .


you had been elected, would you have done, would have resigned
you had been elected, you would have done, would have resigned
you had been elected, had you done, had resigned
you would have been elected, had you done, had resigned
had you been elected, would you have done, would have resigned
5. If they ... out the truth, they ... us.

had found, would told
found, would have told
had found, had told
would have found, would have told
had found, would have told
6. If the dogs ..., the burglar ... .

hadn't barked, hadn't been seen
would't have barked, would not have been seen
hadn't barked, would not have been seen
could not bark, would not have been seen
had not barked, would have not been seen
7. If he ... his car, it ... .

would have locked, would not have been stolen
had locked, wouldn't have been stolen
would have locked, hadn't been stolen
lock, will not be stolen
will lock, will not be stolen
8. The milk ... sour if you ... it in the fridge.

would not have gone, had kept
would not have gone, would have kept
hadn't gone, had kept
hadn't gone, would have kept
will have, will keep
9. If it ... for your advice, I ... a fortune.

wouldn't have been, would have lost
hadn't been, had lost
hadn't been, would have lost
wouldn't have been, had lost
wouldn't be, would lose
10. They ... us if you ... off the lights.

had discovered, wouldn't have turned
had discovered, hadn't turned
would have discovered, wouldn't have turned
would have discovered, hadn't turned
would discover, would turn


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org