Opcions:
• Índex general
• Fōrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bāsic:
• Índex
• Els colors en anglčs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramātica anglesa de nivell mitjā:
• Matčries
• Unitat 9:  Verbs irregulars


Gramātica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racķ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrōnics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalā


Polseguera
Tests per a aprendre anglčs


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pāgina principal de la secciķ sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Passive Sentences


Nivell: Mitjā1. My mum made this birthday cake.

This birthday cake is made by my mum.
This birthday cake is made.
This birthday cake was made by my mum.
This birthday cake was made.
This birthday cake has been made by my mum.
2. Someone stole my jewels last night.

My jewels were stolen by someone last night.
My jewels were stolen last night.
My jewels were stolen last night by someone.
My jewels had been stolen last night.
My jewels had been stolen by someone last night.
3. A man was following us when someone saw us running.

We were been followed when we were seen running.
We were been followed by a man when we were seen running.
We were being followed when we were seen running.
We were being followed by a man when we were seen running.
We were being followed by a man when we were seen by someone running.
4. They are repairing the roof. Tomorrow they will paint the facade.

The roof is bing repaired by them now. Tomorrow the facade will be painted.
The roof is been repaired by them now. Tomorrow the facade will be painted by them.
The roof is been repaired now. Tomorrow the facade will be painted.
The roof is being repaired by them now. Tomorrow the facade will be painted by them.
The roof is being repaired now. Tomorrow the facade will be painted.
5. Don't do that. They can fine you.

That isn't done. You can be fined.
That isn't done. You are fined by them.
That isn't done. You can be fined by them.
Don't do that. You can be fined by them.
Don't do that. You can be fined.
6. Something has just frightened them out of their wits.

They have just been frightened out of their wits.
They have just been frightened by someone out of their wits.
They have just been frightened out of their wits by someone.
They have been just frightened out of their wits.
They have been just frightened by someone out of their wits.
7. They make me work in very bad conditions.

I am made work in very bad conditions.
I am made work by them in very bad conditions
I am made work in very bad conditions by them.
I am made to work in very bad conditions.
I am made to work in very bad conditions by them.
8. We are going to send her a bouquet of flowers.

A bouquet of flowers is going to send her
She is going to send a bouquet of flowers
She is going to be send a bouquet of flowers.
She is going to be sent a bouquet of flowers.
She is going to be sent a bouquet of flowers by us.
9. Nobody has done it.

I has been done by nobody.
It has been done.
It was done by nobody.
It hasn't been done by nobody.
It hasn't been done.
10. I think they will have finished it by the end of the month.

I am thought they will have finished it by the end of the month.
I am thought it will have been finished by the end of the month.
I think it will have been finished by the end of the month.
I think it will have been finished by them by the end of the month.
I think it will have been finished by the end of the month by them.


    Torna

Š Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org