Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Passive Sentences


Nivell: Mitjà1. My mum made this birthday cake.

This birthday cake is made by my mum.
This birthday cake is made.
This birthday cake was made by my mum.
This birthday cake was made.
This birthday cake has been made by my mum.
2. Someone stole my jewels last night.

My jewels were stolen by someone last night.
My jewels were stolen last night.
My jewels were stolen last night by someone.
My jewels had been stolen last night.
My jewels had been stolen by someone last night.
3. A man was following us when someone saw us running.

We were been followed when we were seen running.
We were been followed by a man when we were seen running.
We were being followed when we were seen running.
We were being followed by a man when we were seen running.
We were being followed by a man when we were seen by someone running.
4. They are repairing the roof. Tomorrow they will paint the facade.

The roof is bing repaired by them now. Tomorrow the facade will be painted.
The roof is been repaired by them now. Tomorrow the facade will be painted by them.
The roof is been repaired now. Tomorrow the facade will be painted.
The roof is being repaired by them now. Tomorrow the facade will be painted by them.
The roof is being repaired now. Tomorrow the facade will be painted.
5. Don't do that. They can fine you.

That isn't done. You can be fined.
That isn't done. You are fined by them.
That isn't done. You can be fined by them.
Don't do that. You can be fined by them.
Don't do that. You can be fined.
6. Something has just frightened them out of their wits.

They have just been frightened out of their wits.
They have just been frightened by someone out of their wits.
They have just been frightened out of their wits by someone.
They have been just frightened out of their wits.
They have been just frightened by someone out of their wits.
7. They make me work in very bad conditions.

I am made work in very bad conditions.
I am made work by them in very bad conditions
I am made work in very bad conditions by them.
I am made to work in very bad conditions.
I am made to work in very bad conditions by them.
8. We are going to send her a bouquet of flowers.

A bouquet of flowers is going to send her
She is going to send a bouquet of flowers
She is going to be send a bouquet of flowers.
She is going to be sent a bouquet of flowers.
She is going to be sent a bouquet of flowers by us.
9. Nobody has done it.

I has been done by nobody.
It has been done.
It was done by nobody.
It hasn't been done by nobody.
It hasn't been done.
10. I think they will have finished it by the end of the month.

I am thought they will have finished it by the end of the month.
I am thought it will have been finished by the end of the month.
I think it will have been finished by the end of the month.
I think it will have been finished by them by the end of the month.
I think it will have been finished by the end of the month by them.


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org