Opcions:
• Índex general
• Fōrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bāsic:
• Índex
• Els colors en anglčs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramātica anglesa de nivell mitjā:
• Matčries
• Unitat 9:  Verbs irregulars


Gramātica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racķ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrōnics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalā


Polseguera
Tests per a aprendre anglčs


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pāgina principal de la secciķ sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Short Answers


Nivell: Principiants1. Is the milk sour?

Yes, there is
Yes, it's
Yes, it is
Yes, it isn't
Yes, they are
2. Who visited her last night?

Nobody did
Mr White has
Nobody has
Yes, he was
No, he wasn't
3. Are there any roses?

Yes, they are
Yes, are there
Yes, are they
Yes, there are
Yes, they is
4. Is there any ham?

No, it isn't
No, they isn't
No, there isn't
No, isn't there
No, isn't they
5. Am I the most beautiful girl in the world?

Yes, you are
Yes, you're
Yes, I'm
Yes, it is
Yes, am I
6. Who is ready?

Yes, it is
There are
Yes, there are
Yes, they are
They are
7. Have you got a light?

Yes, you have
Yes, I have got
Yes, I've got
Yes, I have
Yes, I've
8. Who lives in Bristol?

They are
She does
Yes, she does
Does she
Yes
9. I played hooky from time to time.

Do you? I don't
Did you? I didn't
Did he? I didn't
Can you? I can't
Have I? I haven't
10. Who has read the book?

I'm not
Me
There are
Yes, I have
I've


    Torna

Š Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org