Opcions:
• Índex general
• Fōrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bāsic:
• Índex
• Els colors en anglčs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramātica anglesa de nivell mitjā:
• Matčries
• Unitat 9:  Verbs irregulars


Gramātica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racķ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrōnics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalā


Polseguera
Tests per a aprendre anglčs


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pāgina principal de la secciķ sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Used to, be used to, get/become used to and would


Nivell: Mitjā1. My wife ... like a chimney. (but she doesn't now)

was used to smoking
got used to smoking
used to smoke
would be smoking
is used to smoking
2. He ... a luxury car. Now he doesn't drive.

used to have
was used to have
was used to having
became used to have
became used to having
3. I ... Paul's bad manners.

used to
would
use to
am used to
would be
4. He ... drugs. He loved sport.

got used to take
was used to taking
was used to take
used not to take
used not to taking
5. He ... his temper.

didn't got use to losing
wasn't used to lose
didn't used to lose
didn't use to lose
didn't use to losing
6. She ... me a kiss whenever we met. She is very affectionate. Now I see her rarely, but she still gives me a kiss when we meet.

would give
used to giving
used to give
use to give
got used to give
7. I ... hot weather. I live in a very hot country.

used to
am used to
use to
became use to have
am use to
8. I ... to bed late at night, but finally I ... it.

wasn't use to go, became use to
wasn't used to go, got used to
wasn't used to going, got used to
didn't become used to going, got used to
didn't become use to going, got use to
9. ... lies?

Did he used to tell
Did he use to tell
Did he used to telling
Did he use to telling
Use he to tell
10. She ... filthy rich, but now she is as poor as a church mouse.

used to be
used to being
was use to being
was used to be
use to be


    Torna

Š Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org