Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• English Grammar Books
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Polseguera
Tests per a aprendre anglès


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Numbers


Nivell: Principiants1. 20 + 20 =

four
fourteen
forteen
forty
fourty
2. 300 + 115 =

four hundred and fiveteen
four hundred and fifty
four hundred and fifteen
four hundred fifty
four hundreds and fifteen
3. 700 + 850 =

one thousand five hundred and fifty
a thousand five hundreds and fifty
a thousand five hundreds fifty
one thousand five hundreds and fifty
one thousand five hundreds fifty
4. 20,000 + 503 =

twenty thousands five hundreds and three
twenty thousands five hundreds three
twenty thousands five hundreds zero three
twenty thousand five hundred zero three
twenty thousand five hundred and three
twentys thousands five hundreds and three
5. 60,000 + 80,001 =

one hundred and forty thousand and one
one hundred and forty-one thousand
one hundred and forty-one thousand and one
one hundred and fourty-one thousand
one hundred and fourty-one thousand and one
6. 2,832,769

two millions, eight hundreds and thirty-two thousands, seven hundreds and sixty-nine
two million, eight hundred and thirty-two thousand, seven hundred and sixty-nine
two millions, eight hundreds thirty-two thousands, seven hundreds sixty-nine
two milions, eight hundreds and thirty-two thousands, seven hundreds and sixty-nine
two milion, eight hundred and thirty-two thousand, seven hundred and sixty-nine
7. 78th

seventeen-eighth
seventy-eight
seventy-eighth
seventeen-eighth
seventy-eightth
8. 379th

three hundreds and seventy-nineth
three hundreds and seventy-ninth
three hundred seventy-nineth
three hundred and seventy-ninth
three hundred and seventy-nineth
9. 6,251st

six thousand two hundred fifty-one
six thousands two hundreds fifty-first
six thousands two hundreds and fifty-one
six thousands two hundreds and fifty-first
six thousand two hundred and fifty-first
10. 962,040th

nine hundred and sixty-two thousand and fortieth
nine hundred and sixty-two thousand and fortyth
nine hundredth and sixty-two thousandth and fortieth
nine hundredths and sixty-two thousandths and fortieth
nine hundredth sixty-two thousandth fourtyth


    Torna© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefòniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
Enllaços