Opcions:
• Índex general
• Fōrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bāsic:
• Índex
• Els colors en anglčs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramātica anglesa de nivell mitjā:
• Matčries
• Unitat 9:  Verbs irregulars


Gramātica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racķ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrōnics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalā


Polseguera
Tests per a aprendre anglčs


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pāgina principal de la secciķ sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.So, neither, nor, either


Nivell: Mitjā1. I can't go out tonight?
...


So do I.
Nor does he.
Neither I will.
Neither I can.
Neither can I.
2. I won't talk to him.
...


Neither I will.
I will either.
I will not either.
So will I.
So I will.
3. They never tell lies, and ...

so do we.
nor do we.
neither we do.
we do either.
nor I am.
4. I love you.
...


Nor do I.
Neither do I.
So do I.
So I do.
Nor I do.
5. They didn't spent the night there, but ...

neither did we.
nor we didn't.
so did we.
so we did.
nor we did.
6. My father bought me a present on my wedding anniversary, and ...

neither did my son.
nor did my son.
so did my son.
so my son did.
neither my son did.
7. ... the funeral.

Neither Peter nor John did not attend
Neither Peter nor John attended
Neither Peter nor John did attend
Neither Peter neither John did not attend
Neither Peter neither John did attend
8. I don't like ... bullfighting ... cockfighting.

neither, nor
(neither), nor
(either), or
nor, nor
neither, neither
9. ... available.

Neither today or tomorrow I will be
Neither today nor tomorrow I won't be
Neither today nor tomorrow I will be
Neither today nor tomorrow will I be
Neither today or tomorrow will I be
10. If you don't help me, I won't give you a kiss.

Neither you help me nor I will give you a kiss.
Neither you help me nor I won't give you a kiss.
Neither you will help me nor I won't give you a kiss.
Neither you help me nor won't I give you a kiss.
Either you help me, or I won't give you a kiss.


    Torna

Š Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org