Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• English Grammar Books
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Polseguera
Tests per a aprendre anglès


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.The Saxon genitive


Nivell: Mitjà1. ... is very big.

The flat in Peter
The flat of Peter
Peter flat
Peter's flat
Peters' flat
2. ... are in a poor state.

This legs table
This leg's table
This table's legs
The legs of this table's
The legs of this table
3. ... jackets.

Mary and James
Mary's and James
Mary and James's
Mary and James'
Mary's and James'
4. This is the man who came home yesterday, van

This is the man who came home yesterday's van.
This man's van came home yesterday.
This is the man's van who came home yesterday.
This is the van of the man who came home yesterday.
This is the van's man who came home yesterday.
5. Martha has several photos. This one is also hers, so this is ...

a photograph of Martha's.
Martha's photograph.
a photograph of Martha.
Martha photograph.
the photograph in Martha.
6. ... was a failure, which is why there will be no more parades.

Last year parade
Last year's parade
The parade of last year
The last year of the parade
The last years of the parade
7. ... are sunny, and so are ...

The beaches in Catalonia, Portugal
The beaches of Catalonia, Portugal
Catalonia beaches, Portugal
Catalonia's beaches, Portugal
Catalonia's beaches, Portugal's
8. ... are famous worldwide.

Cervantes novels
Cervantes' novels
Cervantes's novels
Cervante's novels
the novel's Cervantes
9. The cinema is only ... from here.

a walk five minutes
five minutes walk
five minutes' walk
a five-minutes walk
a five minutes walk
10. I am going to ... this afternoon. I've got a terrible toothache.

the dentist
the dentist's
the dentist surgery
the dentist of surgery
the dentist surgery's


    Torna© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefòniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
Enllaços