Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Enough, too, so, such


Nivell: Mitjà1. There are twenty people, and only five steaks, so we have not got ... for everybody.

steaks enough
enough steaks
too many steaks
too much steaks
so much steaks
2. The beach was very crowded. There were ... there.

so much people
too much people
too many people
people enough
enough people
3. She is ... that she has many friends.

too friendly woman
so friendly woman
such friendly woman
such a friendly woman
so much friendly woman
4. If it is freezing outside, we say that it is ...

cold enough for going out
too many cold for going out
too many cold to go out
too cold for going out
too cold to go out
5. They tell ... that now nobody believes them

so many lies
such many lies
too much lies
so much lies
enough lies
6. He is ... that he makes everbody laugh.

enough funny man
too funny man
so funny man
such a funny man
such funny man
7. We don't have ... this, so we'd better go and buy some more.

too much
too much of
enough of
so much
such much of
8. This blanket is ...

enough warm for the baby to sleep.
warm enough for the baby to sleep.
warm enough to the baby to sleep.
enough warm to the baby to sleep.
too much warm to the baby to sleep.
9. London is ... that it is very easy to get lost.

so much big city
so big city
such big city
such a big city
so many big city
10. I was ... that day that I arranged a party.

such happy
such a happy
so happy
happy enough
enough happy


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org