Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Few, a lot, little, much, many, no, plenty


Nivell: Mitjà1. We got ... eggs, so I think I'll make an omellette.

few
little
a few
a little
very few
2. This is top secret. ... people know it.

Few
A few
Little
A little
Many
3. He was ... loved by his people.

very
very much
many
very few
few
4. There is ... water left. (not even a single drop)

a little
little
a few
few
no
5. But there is ... beer, tons of it.

a little
a few
a lot of
much
plenty
6. She is ... cleverer. I am sure she will win.

very little
very
much
plenty
no
7. ... us still remain loyal to you, ma'am. It should suffice.

Few
Few of
A few of
Much of
Very little of
8. We want to arrange a birthday party for her, and to buy ... balloons. She loves balloons!

very few
few of
much
plenty of
a little of
9. They paid me ..., so I looked for another job.

very much
very few
very little
a lot
lots
10. ... time will be necessary, but it will be worthwhile.

A few
Plenty
A lot
Much
Many


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org