Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pàgina principal de la secció sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where


Nivell: Mitjà1. This is the man ... I saw.

(that/which)
(that/whose)
(that/whom)
where
whose
2. The reason ... I have come here is that I have something important to say.

(when/that)
(why/whom)
(why/that)
which/where
whose/which
3. This is my girlfriend, ... is a millionaire.

who
whose
whom
that
which
4. The town ... I was born is small.

(that/which)
whose
that
which
where
5. The town ... I was born in is small.

(that/which)
whose
where
why
whom
6. This is the woman ... helped you.

why
where
whose
which
who
7. I arrived home late last night, ... annoyed my parents.

that
who
whom
which
whose
8. This is Mr Green, ... I think you met yesterday.

who
that
whose
whom
where
9. Alice, ... mother is your friend, has phoned twice this morning.

which
whose
who
that
whom
10. We saw about ten people, two of ... were wearing a hat.

who
whom
which
whose
that


    Torna

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org