Opcions:
• Índex general
• Fōrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bāsic:
• Índex
• Els colors en anglčs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramātica anglesa de nivell mitjā:
• Matčries
• Unitat 9:  Verbs irregulars


Gramātica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racķ de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrōnics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalā


Polseguera
Tests per a aprendre anglčs


Cada pregunta té cinc alternatives. Escull la correcta. Pots respondre-les en qualsevol ordre i no hi ha límit de temps. Quan acabes, només cal premer Finalitza aquest examen. Si vols tornar a la pāgina principal de la secciķ sense fer la prova, polsa en Torna davall de l'examen.To Be


Nivell: Principiants1. No news ... good news.

are
it's
is
am
's
2. More and more people ... coming.

is
it's
am
you're
are
3. George and I ... going to Italy next summer.

am
are
isn't
is
be
4. ... happy?

Are we
We are
We are not
She's
They're
5. ... at home?

Is Paul and Mary
Is her
Isn't he
Is him
Are the onion
6. It is raining, ... ?

it's
it is
it isn't
isn't it
is there
7. It can't ... true.

is
are
am
be
being
8. There ... some money.

are
is
aren't
isn't
be
9. There ... two pencils.

is
am
it's
be
are
10. There ... any ham.

were not
was not
be not
are not
are
11. There ... lots of people.

were
was
wasn't
be
is
12. Someone ... singing a song now.

are
were
was
is
does
13. I ... very tall, but my boyfriend ...

am, aren't
is, isn't
am, isn't
be, don't be
to be, don't to be
14. It ... hot and sunny today.

was
were
are
am
is
15. Today ... Monday.

it is
is
it be
it was
were
16. There will ... a lot of sandwiches.

be
to be
is
are
being
17. ... quiet, will you?

You are
Are
Be
To be
Are you
18. ... late, please.

You aren't
Aren't
Don't to be
Don't be
Aren't you
19. I think a box of chocolates ... a good present. He loves chocolates.

are
is
to be
am
be
20. She wants ... a pop start.

to be
be
will be
is
are
21. I don't mind ... alone.

is
am
to be
bing
being
22. ... available tonight?

Is not you
Not you are
Are not you
Are you not
You not are


    Torna

Š Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org