Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta


Vocabulari bàsic: • Índex


Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex


Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries


English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes


Seccions:


Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Modal Verbs 12538
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1038
Reported Speech 1057
Purpose 1019
Relative Clauses 1047
The Adjective Order 1044
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1427
Inversion 1058
Connectors 1055
Phrasal and Prepositional Verbs 1026
Prepositions 10232
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10207
Passive Sentences 1030
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1082
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10243
Verbs 19169
Nombre total d'exàmens: 16


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org