Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Modal Verbs 128291
Infinitives, Gerunds and Present Participles 10136
Reported Speech 10251
Purpose 1047
Relative Clauses 10154
The Adjective Order 10101
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 14107
Inversion 101179
Connectors 10158
Phrasal and Prepositional Verbs 10137
Prepositions 103654
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10738
Passive Sentences 1097
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 10122
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10946
Verbs 19229
Nombre total d'exàmens: 16


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org