Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Modal Verbs 121577
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1079
Reported Speech 10138
Purpose 1029
Relative Clauses 1091
The Adjective Order 1059
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1449
Inversion 10162
Connectors 1073
Phrasal and Prepositional Verbs 1081
Prepositions 10803
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10440
Passive Sentences 1068
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1096
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10372
Verbs 19200
Nombre total d'exàmens: 16


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org