Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Modal Verbs 123674
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1099
Reported Speech 10151
Purpose 1032
Relative Clauses 10106
The Adjective Order 1066
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1454
Inversion 10231
Connectors 1081
Phrasal and Prepositional Verbs 1099
Prepositions 101394
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10503
Passive Sentences 1080
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 10111
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10508
Verbs 19215
Nombre total d'exàmens: 16


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org