Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Modal Verbs 121298
Infinitives, Gerunds and Present Participles 1072
Reported Speech 10100
Purpose 1028
Relative Clauses 1085
The Adjective Order 1057
One of the sentences given has a different meaning. Which one is it? 1449
Inversion 1093
Connectors 1072
Phrasal and Prepositional Verbs 1075
Prepositions 10668
I wish, if only, would rather/sooner and it is time 10398
Passive Sentences 1043
Determiners, Pronouns, Adjectives and Adverbs 1095
Personal Pronouns, Possessives and Reflexive Pronouns 10355
Verbs 19196
Nombre total d'exàmens: 16


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org