Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10307
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43209
Comparative and Superlative Sentences 11450
The Colours 13249
Word Order 10122
Expressions, and Idioms 20144
Prepositions 30216
Find the odd one out 31522
Numbers 10288
Irregular Verbs 12420
Wh- Question Words 152797
Short Answers 10245
Question Tags 13304
Conditionals: Impossible 1091
Conditionals: Unreal or Improbable 1063
Conditionals: Possible or Real 1081
A, an, some, the 12285
The Present Perfect Simple 10217
The Past Continuous (or Progressive) 10106
The Simple Past 10109
The Present Continuous or Progressive 1198
The Simple Present 12163
To Be 22153
Reflexive Pronouns 11200
Possessive Pronouns 10469
Personal Object Pronouns 10556
Personal Subject Pronouns 14256
Possessive Adjectives 141691
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org