Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10278
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43193
Comparative and Superlative Sentences 11336
The Colours 13225
Word Order 10111
Expressions, and Idioms 20132
Prepositions 30174
Find the odd one out 31508
Numbers 10276
Irregular Verbs 12329
Wh- Question Words 152291
Short Answers 10232
Question Tags 13233
Conditionals: Impossible 1084
Conditionals: Unreal or Improbable 1061
Conditionals: Possible or Real 1070
A, an, some, the 12267
The Present Perfect Simple 10152
The Past Continuous (or Progressive) 1096
The Simple Past 10105
The Present Continuous or Progressive 1189
The Simple Present 12154
To Be 22137
Reflexive Pronouns 11154
Possessive Pronouns 10380
Personal Object Pronouns 10372
Personal Subject Pronouns 14226
Possessive Adjectives 141318
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org