Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10339
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43239
Comparative and Superlative Sentences 11552
The Colours 13275
Word Order 10132
Expressions, and Idioms 20151
Prepositions 30265
Find the odd one out 31532
Numbers 10312
Irregular Verbs 12469
Wh- Question Words 153457
Short Answers 10254
Question Tags 13494
Conditionals: Impossible 1095
Conditionals: Unreal or Improbable 1066
Conditionals: Possible or Real 10101
A, an, some, the 12303
The Present Perfect Simple 10454
The Past Continuous (or Progressive) 10149
The Simple Past 10125
The Present Continuous or Progressive 11112
The Simple Present 12189
To Be 22176
Reflexive Pronouns 11265
Possessive Pronouns 10648
Personal Object Pronouns 10816
Personal Subject Pronouns 14376
Possessive Adjectives 142444
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org