Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10349
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43250
Comparative and Superlative Sentences 11649
The Colours 13291
Word Order 10139
Expressions, and Idioms 20156
Prepositions 30274
Find the odd one out 31537
Numbers 10320
Irregular Verbs 12480
Wh- Question Words 154010
Short Answers 10261
Question Tags 13568
Conditionals: Impossible 1096
Conditionals: Unreal or Improbable 1067
Conditionals: Possible or Real 10110
A, an, some, the 12306
The Present Perfect Simple 101308
The Past Continuous (or Progressive) 10424
The Simple Past 10147
The Present Continuous or Progressive 11113
The Simple Present 12196
To Be 22183
Reflexive Pronouns 11312
Possessive Pronouns 10754
Personal Object Pronouns 101019
Personal Subject Pronouns 14450
Possessive Adjectives 142751
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org