Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10434
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43334
Comparative and Superlative Sentences 111122
The Colours 13367
Word Order 10173
Expressions, and Idioms 20183
Prepositions 30374
Find the odd one out 31571
Numbers 10384
Irregular Verbs 12656
Wh- Question Words 156568
Short Answers 10313
Question Tags 131837
Conditionals: Impossible 10153
Conditionals: Unreal or Improbable 10129
Conditionals: Possible or Real 10359
A, an, some, the 12456
The Present Perfect Simple 104448
The Past Continuous (or Progressive) 101847
The Simple Past 10627
The Present Continuous or Progressive 11246
The Simple Present 12275
To Be 22257
Reflexive Pronouns 11778
Possessive Pronouns 101371
Personal Object Pronouns 102179
Personal Subject Pronouns 141349
Possessive Adjectives 145799
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org