Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10374
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43269
Comparative and Superlative Sentences 11762
The Colours 13305
Word Order 10152
Expressions, and Idioms 20168
Prepositions 30299
Find the odd one out 31547
Numbers 10326
Irregular Verbs 12501
Wh- Question Words 154413
Short Answers 10266
Question Tags 13640
Conditionals: Impossible 10130
Conditionals: Unreal or Improbable 10115
Conditionals: Possible or Real 10140
A, an, some, the 12317
The Present Perfect Simple 101840
The Past Continuous (or Progressive) 10900
The Simple Past 10254
The Present Continuous or Progressive 11140
The Simple Present 12215
To Be 22195
Reflexive Pronouns 11399
Possessive Pronouns 10876
Personal Object Pronouns 101285
Personal Subject Pronouns 14606
Possessive Adjectives 143476
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org