Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10321
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43222
Comparative and Superlative Sentences 11514
The Colours 13258
Word Order 10128
Expressions, and Idioms 20145
Prepositions 30253
Find the odd one out 31529
Numbers 10301
Irregular Verbs 12457
Wh- Question Words 153237
Short Answers 10249
Question Tags 13433
Conditionals: Impossible 1095
Conditionals: Unreal or Improbable 1065
Conditionals: Possible or Real 1098
A, an, some, the 12293
The Present Perfect Simple 10358
The Past Continuous (or Progressive) 10126
The Simple Past 10120
The Present Continuous or Progressive 11107
The Simple Present 12178
To Be 22164
Reflexive Pronouns 11243
Possessive Pronouns 10604
Personal Object Pronouns 10717
Personal Subject Pronouns 14336
Possessive Adjectives 142222
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org