Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10332
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43232
Comparative and Superlative Sentences 11535
The Colours 13265
Word Order 10131
Expressions, and Idioms 20148
Prepositions 30261
Find the odd one out 31530
Numbers 10306
Irregular Verbs 12462
Wh- Question Words 153366
Short Answers 10252
Question Tags 13464
Conditionals: Impossible 1095
Conditionals: Unreal or Improbable 1066
Conditionals: Possible or Real 1098
A, an, some, the 12301
The Present Perfect Simple 10411
The Past Continuous (or Progressive) 10140
The Simple Past 10124
The Present Continuous or Progressive 11109
The Simple Present 12180
To Be 22172
Reflexive Pronouns 11256
Possessive Pronouns 10629
Personal Object Pronouns 10766
Personal Subject Pronouns 14351
Possessive Adjectives 142332
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org