Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10386
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43278
Comparative and Superlative Sentences 11841
The Colours 13322
Word Order 10159
Expressions, and Idioms 20172
Prepositions 30311
Find the odd one out 31554
Numbers 10332
Irregular Verbs 12526
Wh- Question Words 154692
Short Answers 10272
Question Tags 13722
Conditionals: Impossible 10140
Conditionals: Unreal or Improbable 10118
Conditionals: Possible or Real 10180
A, an, some, the 12331
The Present Perfect Simple 102178
The Past Continuous (or Progressive) 101041
The Simple Past 10316
The Present Continuous or Progressive 11150
The Simple Present 12230
To Be 22205
Reflexive Pronouns 11420
Possessive Pronouns 10948
Personal Object Pronouns 101415
Personal Subject Pronouns 14694
Possessive Adjectives 143898
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org