Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10318
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43219
Comparative and Superlative Sentences 11508
The Colours 13255
Word Order 10128
Expressions, and Idioms 20145
Prepositions 30249
Find the odd one out 31529
Numbers 10301
Irregular Verbs 12449
Wh- Question Words 153126
Short Answers 10249
Question Tags 13410
Conditionals: Impossible 1095
Conditionals: Unreal or Improbable 1065
Conditionals: Possible or Real 1098
A, an, some, the 12293
The Present Perfect Simple 10333
The Past Continuous (or Progressive) 10124
The Simple Past 10118
The Present Continuous or Progressive 11105
The Simple Present 12177
To Be 22161
Reflexive Pronouns 11238
Possessive Pronouns 10567
Personal Object Pronouns 10687
Personal Subject Pronouns 14317
Possessive Adjectives 142119
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org