Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10346
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43247
Comparative and Superlative Sentences 11627
The Colours 13287
Word Order 10138
Expressions, and Idioms 20156
Prepositions 30270
Find the odd one out 31535
Numbers 10317
Irregular Verbs 12479
Wh- Question Words 153865
Short Answers 10257
Question Tags 13535
Conditionals: Impossible 1096
Conditionals: Unreal or Improbable 1067
Conditionals: Possible or Real 10107
A, an, some, the 12305
The Present Perfect Simple 101154
The Past Continuous (or Progressive) 10177
The Simple Past 10137
The Present Continuous or Progressive 11112
The Simple Present 12193
To Be 22182
Reflexive Pronouns 11284
Possessive Pronouns 10723
Personal Object Pronouns 10908
Personal Subject Pronouns 14410
Possessive Adjectives 142652
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org