Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10284
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43198
Comparative and Superlative Sentences 11395
The Colours 13233
Word Order 10114
Expressions, and Idioms 20141
Prepositions 30189
Find the odd one out 31513
Numbers 10282
Irregular Verbs 12401
Wh- Question Words 152521
Short Answers 10239
Question Tags 13260
Conditionals: Impossible 1086
Conditionals: Unreal or Improbable 1063
Conditionals: Possible or Real 1075
A, an, some, the 12271
The Present Perfect Simple 10160
The Past Continuous (or Progressive) 10101
The Simple Past 10105
The Present Continuous or Progressive 1193
The Simple Present 12157
To Be 22148
Reflexive Pronouns 11171
Possessive Pronouns 10415
Personal Object Pronouns 10440
Personal Subject Pronouns 14234
Possessive Adjectives 141459
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org