Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10312
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43215
Comparative and Superlative Sentences 11477
The Colours 13252
Word Order 10124
Expressions, and Idioms 20144
Prepositions 30227
Find the odd one out 31525
Numbers 10294
Irregular Verbs 12433
Wh- Question Words 152943
Short Answers 10247
Question Tags 13340
Conditionals: Impossible 1092
Conditionals: Unreal or Improbable 1065
Conditionals: Possible or Real 1093
A, an, some, the 12289
The Present Perfect Simple 10254
The Past Continuous (or Progressive) 10113
The Simple Past 10112
The Present Continuous or Progressive 11104
The Simple Present 12167
To Be 22157
Reflexive Pronouns 11217
Possessive Pronouns 10508
Personal Object Pronouns 10607
Personal Subject Pronouns 14283
Possessive Adjectives 141923
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org