Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10300
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43204
Comparative and Superlative Sentences 11425
The Colours 13238
Word Order 10116
Expressions, and Idioms 20144
Prepositions 30202
Find the odd one out 31517
Numbers 10283
Irregular Verbs 12410
Wh- Question Words 152688
Short Answers 10243
Question Tags 13281
Conditionals: Impossible 1088
Conditionals: Unreal or Improbable 1063
Conditionals: Possible or Real 1080
A, an, some, the 12276
The Present Perfect Simple 10189
The Past Continuous (or Progressive) 10104
The Simple Past 10106
The Present Continuous or Progressive 1195
The Simple Present 12158
To Be 22149
Reflexive Pronouns 11195
Possessive Pronouns 10443
Personal Object Pronouns 10509
Personal Subject Pronouns 14244
Possessive Adjectives 141593
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org