Opcions:
• Fòrum
• Tests
• English
• Oculta
 
Vocabulari bàsic: • Índex
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Seccions:
 
Altres serveis:


Polseguera
Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Revision, Hotchpotch 10313
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43216
Comparative and Superlative Sentences 11500
The Colours 13254
Word Order 10128
Expressions, and Idioms 20144
Prepositions 30243
Find the odd one out 31528
Numbers 10298
Irregular Verbs 12441
Wh- Question Words 153052
Short Answers 10248
Question Tags 13381
Conditionals: Impossible 1094
Conditionals: Unreal or Improbable 1065
Conditionals: Possible or Real 1095
A, an, some, the 12291
The Present Perfect Simple 10297
The Past Continuous (or Progressive) 10121
The Simple Past 10116
The Present Continuous or Progressive 11105
The Simple Present 12175
To Be 22159
Reflexive Pronouns 11230
Possessive Pronouns 10547
Personal Object Pronouns 10653
Personal Subject Pronouns 14300
Possessive Adjectives 142023
Categoria: Mitjà
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 28


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org