Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Inici: Usuaris al fòrum (Veges el directori d'usuaris)
 
1603 usuaris
enregistrats

No ha accedit al fòrum cap usuari enregistrat en els darrers 15 minuts.

1244 convidats han accedit al fòrum en els darrers 15 minuts:
Només es mostren 50 resultats
Convidat Localització Data i hora
Convidat #1 URL forwarding Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #2 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #3 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #4 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #5 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #6 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #7 Lost password Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #8 Search Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #9 Viewing forum Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #10 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:46 PM
Convidat #11 URL forwarding Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #12 Viewing user information Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #13 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #14 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #15 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #16 URL forwarding Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #17 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #18 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #19 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #20 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #21 Bad action Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #22 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #23 Login page Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #24 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #25 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #26 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #27 Viewing forum Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #28 URL forwarding Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #29 Viewing user information Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #30 Viewing user information Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #31 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #32 URL forwarding Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #33 Viewing user information Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #34 Viewing user information Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #35 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #36 Viewing forum Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #37 Viewing forum Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #38 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #39 Who's Online Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #40 Viewing user information Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #41 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #42 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #43 Viewing forum Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #44 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #45 Bad action Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #46 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #47 Viewing posts (Flat mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #48 Viewing forum (Partially expanded mode) Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #49 Who's Online Oct 1, 2020, 8:45 PM
Convidat #50 Viewing category list Oct 1, 2020, 8:45 PMCerca en tots els fòrums (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org