Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Inici: Usuaris al fòrum (Veges el directori d'usuaris)
 
1603 usuaris
enregistrats

No ha accedit al fòrum cap usuari enregistrat en els darrers 15 minuts.

866 convidats han accedit al fòrum en els darrers 15 minuts:
Només es mostren 50 resultats
Convidat Localització Data i hora
Convidat #1 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #2 Login page Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #3 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #4 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #5 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #6 Viewing forum Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #7 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #8 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #9 Search Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #10 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #11 Login page Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #12 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #13 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #14 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #15 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #16 Viewing Editlog Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #17 Viewing forum Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #18 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #19 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #20 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #21 Viewing Editlog Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #22 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #23 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #24 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #25 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #26 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #27 Login page Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #28 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:53 AM
Convidat #29 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #30 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #31 Who's Online Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #32 Viewing posts (Printable mode) Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #33 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #34 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #35 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #36 Viewing forum Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #37 Viewing forum Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #38 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #39 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #40 Login page Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #41 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #42 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #43 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #44 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #45 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #46 Viewing posts (Flat mode) Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #47 Viewing user information Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #48 Login page Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #49 Viewing forum Sep 26, 2022, 4:52 AM
Convidat #50 Viewing category list Sep 26, 2022, 4:52 AMCerca en tots els fòrums (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org