Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: Català: Pràctica:
Cap de setmana
 
950 usuaris
enregistrats

 AprenentCatalà
New User

Mar 14, 2012, 9:27 PM

Missatge #1 de 2
(67149 visualitzacions)
Adreça web
Cap de setmana No pots enviar missatges

L´altre dia una estudianta em va fer la pregunta de per què es deia en català "cap de setmana" al dissabte i al diumenge quan són al final de la setmana...
Algú ho sap? Podeu ajudar-me. Ho trobo molt curiós, i vosaltres?


Mike
User / Moderador

Mar 22, 2012, 12:43 PM

Missatge #2 de 2
(67114 visualitzacions)
Adreça web
Re: [AprenentCatalà] Cap de setmana [En reposta a] No pots enviar missatges

Hola!

El primer dia de la setmana és diumenge, encara que la gent el considera l'últim.

Cap pot significar darrer, part superior d'alguna cosa, a la fi de: cap de setmana, cap de mes, cap d'una muntanya, cap d'una persona, al cap d'un any.

Cap d'any sembla ser el primer dia de l'any. Cap de setmana, els darrers dies de la setmana.

Abans diumenge era el dia de descans, i és el primer dia de la setmana. Dissabte la gent treballava.

Salutacions,
Mike


(Aquest missatge va ser editat per Mike el dia Mar 22, 2012, 12:51 PM)

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org