Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: English Courses: Courses:
Inglés para empresas
 
1603 usuaris
enregistrats

 Clara Chordá
New User

Mar 14, 2018, 5:43 PM

Missatge #1 de 2
(180244 visualitzacions)
Adreça web
Inglés para empresas No pots enviar missatges

Hola, al comprobar que hay muchos temas de estudio relacionados con el inglés pero ninguno relacionado con el idioma inglés para negocios, quería dejaros como referencia la empresa que se tiene contratada donde yo trabajo. http://www.talklanguages.es/ Unos máquinas, nosotros estamos aprendiendo bastante desde que estamos con ellos. Un saludo.


rodrigohm_13
New User

Jul 19, 2019, 9:44 AM

Missatge #2 de 2
(162503 visualitzacions)
Adreça web
Re: [AlvaroDelaHoz] Inglés para empresas [En reposta a] No pots enviar missatges

En Barcelona, Nativos Language Consultants ofrece clases de inglés para empresas que pueden ser presenciales, intensivos y online en función de las necesidades de cada alumno. También cuentan con servicio de traducción e interpretación y de consultoría. Más información aquí https://clasesdeingles10.wixsite.com/nativosorg


(Aquest missatge va ser editat per rodrigohm_13 el dia Jul 19, 2019, 9:53 AM)

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org