Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: English Courses: Private Lessons:
SpeakInglish - Aprende inglés online
 
1603 usuaris
enregistrats

 speakinglishmat
New User

May 4, 2018, 11:49 AM

Missatge #1 de 1
(325512 visualitzacions)
Adreça web
SpeakInglish - Aprende inglés online No pots enviar missatges

[url=https://clasesingleskype.com/]SpeakInglish nace con la idea de ofrecerte clases de inglés online con la máxima calidad, profesionalidad y garantía.
En SpeakInglish aprenderás a tu ritmo con nuestras clases de inglés vía Skype, en el momento que tu elijas, y con profesores formados y con vocación por la enseñanza. Contamos con los medios más modernos para la formación a distancia, así como con un grupo de profesionales apasionados por las lenguas y la enseñanza.
SpeakInglish nace con la idea de ofrecerte clases de inglés online con la máxima calidad, profesionalidad y garantía.
En SpeakInglish aprenderás a tu ritmo con nuestras clases de inglés vía Skype, en el momento que tu elijas, y con profesores formados y con vocación por la enseñanza. Contamos con los medios más modernos para la formación a distancia, así como con un grupo de profesionales apasionados por las lenguas y la enseñanza.

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org