Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: Castellano: Léxico:
Diferencia entre deber y deber de
 
1603 usuaris
enregistrats

 



Mike
User / Moderador

Nov 3, 2008, 11:05 AM

Missatge #1 de 1
(527502 visualitzacions)
Adreça web
Diferencia entre deber y deber de No pots enviar missatges

¡Hola, amigos!

¿Qué diferencia hay entre deber de y deber? Les pongo un par de ejemplos para ilustrar esto:
Deben de ser las tres.
Deben ser las tres.

¿Cuál de las frases de arriba es correcta?

Si alguien está estudiando castellano, y no entiende algo puede hacer preguntas como ésta para que otros le respondan. Es una buena forma de aprender y además gratis.

Deber de + infinitivo expresa probabilidad.
Deber + infinitivo expresa obligación.

Estrictamente hablando, la frase correcta es la primera: Deben de ser las tres. (= Probablemente serán las tres.)

¿Cuál de las siguientes frases es correcta?
Debes de decírselo.
Debes decírselo.

La segunda es la correcta: Debes decírselo. (= Tienes que decírselo.)

Un saludo,
Mike


(Aquest missatge va ser editat per Mike el dia Nov 24, 2009, 12:36 PM)

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org