Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English


Seccions:
• Vocabulari bàsic
• Més recursos


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Anuncis patrocinats
• Xat en català

Polseguera

  La pàgina principal del fòrum PÀGINA
PRINCIPAL
Cerca missatges CERCA
MISSATGES
Els usuaris que hi ha al fòrum USUARIS
AL FÒRUM
Pàgina d'entrada per als usuaris enregistrats ENTRADA
USUARIS

Home: Català: Lèxic:
Català estàndard / valencià
 
962 usuaris
enregistrats

 Josep
Novice

Aug 7, 2009, 6:11 PM

Missatge #1 de 2
(131653 visualitzacions)
Adreça web
Català estàndard / valencià No pots enviar missatges

Quan vaig estudiar el nivell superior (D) de català, el temari incloïa trets de valencià, català occidental, català central, rossellonès, balear i alguerès, però no eren explicacions molt extenses.

Sabeu de cap enllaç per veure d'una manera més completa les diferències entre català estàndard i valencià?

Gràcies.

Josep


(Aquest missatge va ser editat per Josep el dia Aug 21, 2009, 8:47 AM)


Polseguera
Novice / Moderador

Aug 10, 2009, 10:06 PM

Missatge #2 de 2
(131639 visualitzacions)
Adreça web
Re: [Josep] Català estandard / valencià [En reposta a] No pots enviar missatges

Hola, Josep!

El valencià i el català és la mateixa llengua, com de segur tu saps. Comente açò perquè a les contrades valencianes sembla que hi ha gent que no ho té o no vol tenir-ho clar.

Hi ha alguna petita diferència com ara les formes verbals:
Jo cante (català occidental, el que es parla a València, Alacant...)
Jo canto (català oriental, el que es parla a Barcelona, Girona...)
Jo cant (català oriental, el que es parla a Mallorca)

També hi ha alguna petita diferència amb el lèxic. Per exemple, userda (català oriental) i alfalfa (català occidental).

Potser trobaràs útils les pàgines de més avall:
http://www.polseguera.net/...ment/Estudia_catala/
http://polse.org/...ment/Idiomes/Catala/
http://polse.org/...litzacio_del_catala/
http://polse.org/...ng/Catalan_Learning/

Salutacions,
Polseguera

 
 


Cerca en (opcions)  
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org